• Otwarta edukacja

    SGH na festiwalu

    Jaki wpływ na PKB ma mgła? Czy jedząc jabłka, pomagamy państwu? Czy Instagram lub Facebook mogą zapewnić nam popularność?

  • Otwarta edukacja

    Edukacja ekonomiczna dla dzieci i młodzieży

    Najmłodszych „studentów” SGH czekają w tym roku akademickim zmiany – na lepsze!