Małgorzata Iwanicz-Drozdowska

Profesor nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Systemu Finansowego w Instytucie Finansów (Kolegium Zarządzania i Finansów). Autorka ponad 160 publikacji naukowych i uczestniczka wielu projektów badawczych. Zainteresowania naukowe obejmują: sieć bezpieczeństwa finansowego, stabilność finansową, zarządzanie instytucjami finansowymi oraz edukację finansową. Od ponad 25 lat działa także w praktyce gospodarczej, w tym w radach nadzorczych spółek prawa handlowego.

Aktualności
Meritum

Ciągłość działania w czasie pandemii SARS-CoV-2 – Polska na tle innych krajów

Szok, jaki wywołała pandemia, musiał spotkać się z odpowiedzią organizacji, aby zapewnić ich dalsze funkcjonowanie i możliwość utrzymania się na rynku.

Aktualności
Meritum

Innowacyjne narzędzia edukacji finansowej – jak kształtujemy nasze postawy wobec finansów oraz postawy naszych dzieci?

Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych daje szansę na stały dostęp do aktualnej wiedzy z obszaru finansów.

Komunikaty
Meritum

Międzynarodowe badanie Business Continuity in Times of COVID-19

Wyniki badania pilotażowego przeprowadzonego przez SGH wykazały, że według prawie połowy respondentów organizacje w Polsce nie posiadają planów ciągłości działania. Trwa badanie międzynarodowe.

Aktualności
Meritum

Plan czy improwizacja? Pierwsze spojrzenie na ciągłość działania w czasie pandemii koronawirusa

Pandemia SARS-CoV-2 postawiła całe społeczeństwo wobec nowych wyzwań. Z dnia na dzień wiele organizacji doświadczyło spadku przychodów, który odbije się na możliwości ich dalszego funkcjonowania.

SGH Magazine

Edward Altman 2019

EDWARD ALTMAN LECTURE SERIES I WARSAW CONFERENCE IN FINANCE.

Konferencje, debaty, spotkania

EDWARD ALTMAN 2019

Edward Altman Lecture Series i Warsaw Conference in Finance.

Meritum

INSIGHT 2018: System bankowy w nieustannym ruchu

Rok 2018 był burzliwy dla polskiego sektora bankowego w SGH.

Współpraca międzynarodowa

Erasmus+ po islandzku

Profesor Małgorzata Iwanicz-Drozdowska w ramach programu Erasmus + Staff Mobility for Teaching wzięła udział w zajęciach na Uniwersytecie Islandzkim w Reykjavíku.

Ludzie i wydarzenia

EDWARD ALTMAN 2018

Edward Altman Lecture Series i Warsaw Conference in Finance.

Subskrybuj RSS - Małgorzata Iwanicz-Drozdowska