Odeski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny nowym partnerem SGH

Mężczyzna przy komputerze z podpisaną umową; w tle na ekranie widać dwóch mężczyzn trzymających tę samą umowę w rękach

4 lipca 2024 r. rektor i profesor SGH dr hab. Piotr Wachowiak podpisał porozumienie o współpracy z rektorem Odeskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego (ONEU) prof. Anatolijem Kowaliowem.

Spotkanie odbyło się online z udziałem prorektora ds. współpracy z zagranicą dr hab. Jacka Prokopa, prof. SGH, pełnomocniczki rektora ds. współpracy z uczelniami ukraińskimi dr Iryny Dehtiarowej oraz p.o. dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej SGH Małgorzaty Chromy. Rektorowi ONEU towarzyszyli koordynujący współpracę międzynarodową prorektor ds. nauki prof. Ołeksandr Litwinow oraz pełnomocniczka rektora Krystyna Tarasowa. 

Odeski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny to wiodąca na południu Ukrainy uczelnia ekonomiczna z ponad 100-letnią tradycją (powstał w 1921 r.). Jest jednym z kluczowych ośrodków badawczych zajmujących się ekonomią i handlem międzynarodowym, transformacją gospodarczą, restrukturyzacją systemów gospodarczych na poziomie makro-, mezo- i mikroekonomicznym, rozwojem przedsiębiorczości oraz zarządzaniem projektami lokalnymi i regionalnymi. 

Obecnie na uczelni tej kształci się około 10 tysięcy studentów na 12 kierunkach studiów ekonomicznych i 24 specjalizacjach. W ONEU funkcjonują cztery wydziały: Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem, Finansów i Bankowości, Zarządzania, Rachunkowości i Technologii Informacyjnych oraz Ekonomii Międzynarodowej. 

Odessa jest unikalnym miastem z ponad 1 mln ludności nad Morzem Czarnym, dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem biznesowym i strategicznym w Ukrainie i na mapie Europy, centrum logistyczno-transportowym o największym wskaźniku tranzytowym (osiem portów międzynarodowych w regionie z 11 funkcjonujących w Ukrainie, w tym trzy w samym mieście). Ponadto priorytetem i potencjałem regionu jest rekreacja i turystyka. To wszystko definiuje profil uczelni i pozwala na współpracę z dość szerokim gronem partnerów z otoczenia społeczno-gospodarczego. 

Dla SGH to pierwsza uczelnia partnerska na południu Ukrainy, a dla ONEU nasza uczelnia jest pierwszym partnerem w Warszawie, chociaż współpracę rozwijamy już od kilku lat, m.in. doktoranci z ONEU przyjeżdżają na szkoły letnie dla doktorantów i młodych naukowców w SGH, w tym zorganizowane przez Szkołę Doktorską SGH w ramach projektów badawczych i wsparcia naukowców z Ukrainy. W 2021 r. rektor ONEU gościł delegację Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) w Odessie i uczestniczył w spotkaniach polsko-ukraińskich na szczeblu rektorskim. 

„Współpracowaliśmy z uniwersytetem ekonomicznym w Odessie od lat, bardziej nieformalnie, ale podpisanie tego memorandum spowoduje, że będziemy mogli współpracować bardziej formalnie. Nasze zainteresowania się pokrywają, na pewno znajdziemy wspólne obszary do współpracy, np. rozwój kapitału intelektualnego. Jesteśmy społeczności ukraińskiej bardzo wdzięczni. Jesteście bardzo dzielni, walcząc z okupantem, chcemy, żeby ta straszliwa wojna  zakończyła się jak najszybciej i żebyście powrócili do normalności” – podkreślił rektor Wachowiak.  

„Bardzo cenimy sobie możliwość nawiązania współpracy z SGH, mamy duży potencjał i osoby zaangażowane. Dziękujemy za wsparcie naszego kraju i naszej uczelni w tych trudnych czasach poprzez tak ciepłe i szczere słowa oraz działania. Mam nadzieję, że zwycięstwo nastąpi jak najszybciej. Z zadowoleniem odwiedzimy SGH, będzie dla nas to zaszczyt” – powiedział rektor Kowaliow.

Rektor Wachowiak zaprosił delegację ONEU do złożenia wizyty w SGH oraz udziału w inauguracji nowego roku akademickiego.

Zapraszamy społeczność SGH do zapoznania się z potencjałem naszego nowego partnera akademickiego z Ukrainy na stronie i zaangażowania się we wspólne działania.