Integracja studentów zagranicznych

Warsztaty w poszukiwaniu dobrych praktyk, idei i inspiracji.

W dniach 14–15 maja br. w SGH odbyło się seminarium Integracja studentów zagranicznych w uczelni wyższej. Kreatywny warsztat w poszukiwaniu dobrych praktyk, idei i inspiracji. Seminarium zorganizowano w ramach projektu „Rozwój kompetencji kadry naukowej, dydaktycznej i administracyjnej: optymalizacja modelu obsługi studentów i kadry z zagranicy i kształtowanie kultury otwartości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (#SGH4U)” realizowanego w programie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

W programie seminarium znalazły się warsztaty z kreatywnego poszukiwania pomysłów na lepszą i bardziej efektywną integrację studentów zagranicznych w społeczność szkół wyższych i ich otoczenia oraz panel dyskusyjny pt. „How to make international students feel at home?” z udziałem gości zagranicznych uczestniczących w trwającym w tym czasie International Staff Training Week i reprezentujących uczelnie partnerskie SGH z całego świata.

Pomysły zebrane podczas kreatywnych warsztatów zostaną wykorzystane do stworzenia międzyuczelnianej interaktywnej platformy (administrowanej przez SGH), służącej stałej wymianie doświadczeń dotyczących obsługi studentów i kadry zagranicznej oraz wielokulturowości, która będzie jednym z rezultatów projektu #SGH4U. Mamy nadzieję, że udział w seminarium oraz nawiązane podczas niego kontakty przyczynią się również do tworzenia kolejnych inicjatyw mających na celu internacjonalizację uczelni w Polsce i zwiększanie kompetencji międzykulturowych w środowisku akademickim.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

Małgorzata Chromy, zastępca dyrektora Centrum Programów Międzynarodowych SGH