Absolwenci SGH za granicą. Jak sobie radzą?

Przykłady zawodowych dróg absolwentów SGH za granicą.

Jak pokazują rozmowy z kandydatami na studentów SGH, kluczowymi zmiennymi branymi przez nich pod uwagę przy wyborze studiów są możliwości relatywnie łatwego znalezienia interesującej pracy po ukończeniu nauki oraz wysokość zarobków. Nie ma wątpliwości, że na rynku krajowym dyplom SGH to znakomity punkt wyjścia do ciekawego rozwoju zawodowego i atrakcyjnych zarobków. Potwierdzają to m.in. wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń Sedlak & Sedlak: w zestawieniu wynagrodzeń absolwentów wybranych uczelni ekonomicznych w 2018 r. najlepiej wynagradzani byli absolwenci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. O różnorodności dróg kariery i osiąganych sukcesach świadczą liczne przykłady, z których kilka zaprezentowano w „Poradniku Kariery 2018/2019”.

Jak jest jednak w przypadku tych z absolwentów, którzy decydują się kroczyć zawodowymi drogami poza Polską? Jak pokazują pierwsze efekty realizowanego w ramach NAWA projektu „SGH alumni leaders – distinguished stories, award-worthy people”, również oni mogą się pochwalić ciekawymi osiągnięciami. Poprzez stanowiącą część projektu kampanię „Share your success story” zaprosiliśmy absolwentów polskich, którzy wyjechali za granicę i pozostali tam na stałe, oraz absolwentów obcokrajowców, aby podzielili się z nami swoimi historiami. Przesłane odpowiedzi dowodzą, że SGH daje wiedzę, kompetencje i możliwości, które pozwalają z sukcesem radzić sobie również na zagra-nicznym rynku pracy, realizując wybrane przez siebie ścieżki kariery.

Mateusz, absolwent MIESI z 2005 r., do Szkocji przyleciał z jedną walizką i dyplomem magistra SGH w kieszeni. Dzięki stypendium ukończył dzienne studia w Wielkiej Brytanii, a miłość do Szkocji okazała się na tyle silna, że z tym krajem związał swoje życie. Choć pracuje w firmie produkującej oprogramowanie, w czasie swojej zawodowej drogi pełnił również funkcję tzw. special constable, czyli oficera policji na pół etatu.

Martę, absolwentkę ekonomii z 2009 r., pomimo obiecujących wyników w sektorze prywatnym ciągnęło do międzynarodowych organizacji. Aplikowała więc do Young Professionals Programme (YPP) Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), przechodząc z sukcesem kolejne egzaminy, by wreszcie jako jedna ze stu osób znaleźć się na ostatecznej liście wybranych. W 2015 r. zaczęła pracę w Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych ds. Afryki (UN ECA) w Zambii, jako młodszy specjalista ds. gospodarczych, a od lipca 2017 r. jest młodszym specjalistą ds. ludności w Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych ds. Ameryki Łacińskiej i Karaibów (ECLAC) w Chile.

Zawodowa droga Anny, absolwentki MIESI z 2001 r., zawiodła ją do USA, gdzie obecnie pracuje w Rezerwie Federalnej w Waszyngtonie. Wcześniej pracowała jako ekonomista w Banku Anglii, ale zanim otrzymała tę pracę, ukończyła studia doktoranckie na Universitat Autònoma de Barcelona. Jak sama podkreśla, było to w dużym stopniu możliwe dzięki wsparciu profesorów z SGH, z którymi współpracowała podczas stażu.

O kilkanaście lat w stosunku do zakładanego 1,5 roku przedłużył się pobyt w Rosji Marcina, absolwenta międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych z 2001 r. Marcin zarządza największą inwestycją polskiego kapitału w Federacji Rosyjskiej, przemierzając kraj we wszystkich możliwych kierunkach, a posiadanie realnego wpływu na bieg wydarzeń i kształt rezultatu w biznesie dostarcza mu olbrzymiej satysfakcji.

W pracy poza Polską świetnie radzą sobie również absolwenci SGH z niedawnych roczników. Zuzannę, tegoroczną absolwentkę finansów i rachunkowości, zaprosiła do pracy w siedzibie w londyńskim City jedna z największych firm doradczych na świecie. Droga tam wiodła przez Chiny, gdzie Zuzanna odbywała praktykę w niewielkiej firmie konsultingowej, oraz przez Tajwan, gdzie przebywała na wymianie uniwersytec-kiej.

Z kolei Kasia, absolwentka z 2012 r., ukończony w SGH kierunek finanse i rachunkowość uzupełniła studiami z zarządzania w Cass Busi-ness School. Te wybory zaprowadziły ją do londyńskiej siedziby Bloomberga, gdzie jest analitykiem akcji (equity analyst).

Radosław, który również jest absolwentem FIR-u (2016), skupił się na realizacji celów zawodowych, jakie postawił przed sobą jeszcze na studiach. Zafascynowany pracą ściśle związaną z bankowością inwestycyjną, operacjami i pochodnymi projektami chciał być tam, gdzie bije serce branży, i brać udział w zaawansowanych projektach. Choć przeprowadzka do Luksemburga nie była łatwa, nie żałuje, bo już po trochę ponad roku wypracował w firmie awans na pozycję menedżera.

…we, as SGH Graduates, among other treasured skills, have acquired a “NEVER GIVE UP mindset!”

Z wystąpienia Mehsama Ali, absolwenta studiów licencjackich na kierunku Global Business, Finance and Governance, podczas uroczystości ukończenia studiów 1 grudnia 2018 r.

Przedstawione w tym tekście informacje to tylko wybrane przykłady zawodowych dróg naszych absolwentów za granicą. Na specjalnej stronie poświęconej historiom absolwentów można znaleźć więcej szczegółów na temat losów i wyborów wspomnianych w artykule osób, jak również innych, które z uwagi na ograniczenia miejsca w tym tekście się nie pojawiły. Liczymy na to, że będą się do nas zgłaszać kolejni absolwenci spoza kraju, którzy podzielą się swoimi historiami.

JUSTYNA KOZERA, dyrektorka Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami SGH

Inicjatywa „Share your success story” jest częścią realizowanego przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie projektu „SGH Alumni Leaders – distinguished stories, award-worthy people” i jest kierowana do absolwentów zagranicznych (international alumni) w rozumieniu NAWA, tj. do osób, które ukończyły studia I, II lub III stopnia na danej uczelni i pochodzą z zagranicy lub są Polakami, którzy po ukończeniu studiów w Polsce wyjechali za granicę i pozostają tam na stałe.