Erasmus Plus z wizytą w Nairobi

widok zachodzącego słońca

W dniach 3-9 marca 2024 r. miałem przyjemność gościć na Uniwersytecie  Starthmore w ramach programu Erasmus+. Celem wizyty było przeprowadzenie zajęć z przedmiotu Modern Data Science and Numerical Methods with R, Julia and Python. Przedmiot przewidziany był dla studentów studiów magisterskich studiujących w ramach Strathmore University Institute of Mathematical Sciences (SIMS).

Uniwersytet Strathmore ma swoją siedzibę w stolicy Kenii Nairobi, przy Ole Sangale Road w dzielnicy Madaraka. Starsza część kampusu została wybudowana w latach 90. ubiegłego stulecia ze środków m.in. Unii Europejskiej. Od tamtego czasu uczelnia znacznie się rozrosła, kształcąc aktualnie ponad 5 tys. studentów w najbardziej potrzebnych dla gospodarki Kenii kierunkach (Management and Technology, Mathematical Sciences, Turism and Hospitality, Humanities and Social Sciences, Law, Business oraz Computing and Engineering Sciences). Wszystkie budynki są praktycznie samowystarczalne, jeżeli chodzi o energię elektryczną. W kenijskich warunkach klimatycznych wykorzystanie energii słonecznej nie stanowi oczywiście dużego wyzwania. Znacznie trudniej jest jednak o wodę. Nowsze budynki zaprojektowano jednak w taki sposób, aby gromadziły wodę, szczególnie w porze deszczowej, a następnie wykorzystywały ją na własne potrzeby. W otoczeniu każdego budynku wchodzącego w skład kampusu znajduje się przepiękna roślinność, w którą wkomponowane są miejsca pozwalające na schowanie się przed słońcem i odpoczynek na łonie natury. 

Celem wizyty było przeprowadzenie zajęć z przedmiotu Modern Data Science and Numerical Methods with R, Julia and Python. Przedmiot przewidziany był dla studentów studiów magisterskich studiujących w ramach Strathmore University Institute of Mathematical Sciences (SIMS). „Data Science” odnosi się do procesów i metod rozwiązywania problemów naukowych i biznesowych oraz dokonywania przewidywań lub decyzji w oparciu o dane ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane. Łączy w sobie elementy statystyki, matematyki, informatyki, wiedzy dziedzinowej oraz różne narzędzia i techniki analizy danych, odkrywania wzorców i podejmowania świadomych decyzji, które napędzają postęp i innowacje. Tematem przewodnim zajęć było przedstawienie potencjału metod uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji na wybranych przykładach z różnych dziedzin życia. Odpowiedni dobór przykładów pozwalał na uwypuklenie różnych aspektów modelowania i automatyzacji badań naukowych, a udostępniony kod umożliwiał wszystkim uczestnikom kursu na pracę w czasie rzeczywistym i testowanie własnych rozwiązań. Uniwersalność prezentowanych podejść daje możliwość na stosunkowo łatwe przełożenie zagadnień z innej dyscypliny nauki i szukanie nowych zastosowań. Przypuszczalnie ze względu na praktyczny charakter zajęć cieszyły się one dużym zainteresowaniem. Jeden z prowadzonych przeze mnie wykładów był zresztą specjalnie nagrywany, aby udostępnić go większej liczbie osób. Ze względu na ograniczoną pojemność sali nie wszyscy studenci mogli bowiem w zajęciach wziąć udział w formie stacjonarnej.

Uniwersytet Starthmore ma katolicki charakter, wywodzi się bowiem z męskiego Strathmore College powołanego przez Opus Dei. W budynkach znajdują się kaplice, w których codziennie odbywają się nabożeństwa. Sama uczelnia jest jednak bardzo otwarta na ludzi o różnych poglądach. W bezpośrednim pobliżu kampusu zamieszkuje zresztą wielu muzułmanów. Przed wejściem na teren kampusu trzeba przejść przez punkt ochrony. Takiego rodzaju środki ostrożności można spotkać na terenie całego Nairobi, także w centrach handlowych. W trakcie mojego pobytu nie byłem jednak świadkiem żadnego incydentu. Wręcz przeciwnie, zostałem ciepło przyjęty przez personel administracyjny oraz pracowników dydaktyczno-badawczych. Od razu dostałem do dyspozycji własny pokój oraz kartę umożliwiającą zakupy w licznych stołówkach i kawiarenkach na terenie uczelni. Z karty tej nie udało mi się jednak ani razu skorzystać, gdyż codziennie byłem zapraszany na lunch w celu nawiązania znajomości i współpracy. Spotkania z władzami uczelni, wydziału, pracownikami naukowymi, ale też przedstawicielami instytucji rządowych wypełniły mój pobyt na uczelni pomiędzy prowadzonymi zajęciami. O mojej wizycie zostali powiadomieni zarówno pracownicy, jak i studenci. Są oni zachęcani do bezpośredniego kontaktu oraz zadawania pytań. Stąd odwiedziny w udostępnionym mi na uczelni pokoju nie należały do rzadkości. 

Zostałem też poproszony o wygłoszenie wykładu dla studentów matematyki poziomu licencjackiego na temat możliwości pracy po kierunkach matematycznych oraz potencjału rozwojowego sztucznej inteligencji. W trakcie wizyty Uniwersytet Starthmore odwiedzili uczniowie szkoły średniej i również z nimi miałem okazję się spotkać, opowiadając o Europie, Polsce, SGH i pracy na uczelni. Po zajęciach odpowiadałem na wiele pytań, związanych głównie z podróżowaniem po świecie, zimą i śniegiem, jak również perspektywami rozwoju kompetencji zawodowych w kontekście globalizacji gospodarki i szybko zmieniającego się świata. 
 

W trakcie pobytu w Nairobi nie starczyło mi czasu na zobaczenie wszystkich atrakcji, które oferuje to miasto. Ostatniego dnia na uczelni miałem jednak okazję uczestniczyć w lunchu zorganizowanym w podziękowaniu za moją wizytę i poprowadzone zajęcia. Lunch odbył się w restauracji Kilimandżaro, która mieści się na dachu jednego z uniwersyteckich budynków. Oczywistą zaletą takiej lokalizacji jest wspaniały widok na cały kampus. Niespodziewanym prezentem była również zorganizowana następnego dnia rano wycieczka do Parku Narodowego Nairobi. Dziko żyjące zwierzęta można oglądać tylko z samochodów, najlepiej pod okiem doświadczonego przewodnika. Z tzw. wielkiej afrykańskiej piątki, tj. lwy, nosorożce, lamparty, słonie, bawoły, udało się zobaczyć trzy gatunki. W Nairobi nie ma słoni, więc do pełni szczęścia zabrakło tylko zobaczyć płochliwego lamparta.

 

Biorąc pod uwagę doświadczenia z Nairobi, z czystym sumieniem mogę polecić wyjazdy w ramach Erasmus+, a wizytę w Uniwersytecie Starthmore w szczególności. Pod względem prowadzonych zajęć i badań uczelnia ta jest bardzo podobna do SGH i tak samo jak nasza Alma Mater otwarta na gości z zagranicy.

 

dr hab. Michał Bernardelli prof. SGH, 

Zakład Metod Probabilistycznych, Instytut Ekonometrii, Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH

prodziekan Studium Magisterskiego, 

kierownik Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu