Studenci SGH z grantem na promocję przedsiębiorczości

Studenci SGH (od lewej: Hubert Wejman, Marek Przybyszewski, Marcin Słowik, na dole: Klaudia Lach, Julian Smółka, Kamila Sobczyk) / fot. EFRP

Studenckie Koło Naukowe Biznesu postanowiło wyjść ze swoim projektem High School Business Challenge poza granice Polski i promować przedsiębiorczość w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Na realizację tego ambitnego celu organizacja pozyskała spore środki z Funduszu Wyszehradzkiego.

Od potrzeby do projektu

High School Business Challenge jest konkursem biznesowym organizowanym przez Studenckie Koło Naukowe Biznesu już od 2014 roku. To jeden z pierwszych projektów studenckich skierowanych do licealistów.

Inicjatywa ta odpowiada na potrzebę kształcenia i rozwoju kompetencji przedsiębiorczych, tak ważnych we współczesnym świecie. Warto je rozwijać wśród młodzieży już na etapie szkoły średniej. Bardzo trudne lub wręcz niemożliwe jest ich nabycie, wyłącznie poprzez poznawanie teorii, podczas lekcji podstaw przedsiębiorczości. Stąd potrzeba praktycznego przekazywania wiedzy w tej dziedzinie.

Konkurs odpowiada na tę potrzebę, ponieważ jego uczestnicy podczas trzech etapów krajowych, zmagają się z prawdziwymi wyzwaniami biznesowymi, gdzie sprawdzają nie tylko swoją wiedzę, ale także kreatywność i elastyczność. Zadania konkursowe oparte są na formule biznesowych case studies. Na przykład uczestnicy mają za zadanie opracować strategię ekspansji firmy na rynki zagranicznie, na podstawie podanych informacji i danych. Swoje rozwiązania licealiści prezentują przed praktykami i teoretykami biznesu.

Dzięki takiej formule, konkurs ten pomaga w nabywaniu kompetencji „jutra”, niezbędnych w życiu i dalszej karierze zawodowej, takich jak: inteligencja społeczna, umiejętność pracy w zróżnicowanym zespole czy myślenia poza schematem i szukania nieszablonowych rozwiązań. Projekt pomaga również młodzieży w podjęciu decyzji o wyborze studiów na kierunkach ekonomicznych.

Konkurs High School Business Challenge wspieram od samego początku. Bardzo cieszy mnie jego dynamiczny rozwój. Projektowi, jak i mi osobiście, bliska jest misja kształtowania umiejętności przedsiębiorczych wśród młodzieży, które pozwalają dostosować się do dynamicznego otoczenia i realizować własne cele. Forma konkursu w odpowiedni sposób próbuje zaciekawić młodych ludzi przedsiębiorczością, bowiem stawia na praktykę i rozwiązywanie konkretnych problemów biznesowych – komentuje prof. Piotr Wachowiak, Rektor SGH

Internacjonalizacja projektu studenckiego

W tym roku studenci wchodzą z projektem na międzynarodowy poziom. Do tego zadania członkowie Studenckiego Koła Naukowego Biznesu powołali Europejską Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości. W rezultacie podczas 7. edycji konkursu polscy uczniowie będą zdobywali wiedzę na temat biznesu, rywalizując ze swoimi rówieśnikami z Czech, Słowacji i Węgier.

Dotychczasowa struktura konkursu została rozwinięta o IV etap, w postaci międzynarodowego finału w Warszawie. Podczas niego, zmierzą się reprezentacje krajowe, które z najlepszym wynikiem przeszły trzy poprzednie etapy na poziomie krajowym. Za ich przeprowadzenie w każdym z państw Grupy Wyszehradzkiej odpowiedzialne są działające tam organizacje studenckie, z którymi nasi studenci nawiązali współpracę. To największa tego typu inicjatywa w Europie.

Zwycięzcy etapu finałowego High School Business Challenge

Projekt doceniony przez Fundusz Wyszehradzki

Realizacja projektu na taką skalę jest możliwa dzięki wsparciu Funduszu Wyszehradzkiego, którego zadaniem jest promowanie bliższej współpracy między państwami i społeczeństwami Grupy Wyszehradzkiej poprzez dofinansowywanie wspólnych projektów kulturalnych, naukowych i edukacyjnych. Organizatorom konkursu udało się pozyskać jeden z najwyższych grantów przyznawanych przez Fundusz, co jest ogromnym sukcesem.

W Funduszu Wyszehradzkim wierzymy, że edukacja kształtująca przedsiębiorczość jest siłą napędową przyszłego rozwoju i pomoże nam inspirować przedsiębiorców jutra. Zdecydowaliśmy się więc wesprzeć projekt High School Business Challenge realizowany przez Europejską Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości, wspólnie z partnerami wyszehradzkimi. Jeśli nasz region chce pozostawać konkurencyjny, musimy inwestować w młodzież i doskonalić jej umiejętności z zakresu innowacyjności. Oznacza to, że musimy zachęcać do realnej zmiany mentalności w regionie, w kierunku postaw przedsiębiorczych, a to zaczyna się od rozwijania ducha przedsiębiorczości od wczesnych etapów edukacji – zwraca uwagę przedstawicielka Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, Anna Adamczyk.

Współpraca międzypokoleniowa

Działania studentów wspierają doświadczeni i zasłużeni absolwenci SGH i SGPiS zrzeszeni w Korporacji Handlu Zagranicznego. Projekt High School Business Challenge jest doskonałym dowodem na to, że współpraca przynosi efekty. Jak widać studentom i absolwentom naszej Uczelni niezależnie od wieku bliskie są ideały i inicjatywy związane z pracą u podstaw oraz promowaniem przedsiębiorczości.

Więcej informacji o konkursie

Studenckie Koło Naukowe Biznesu  

Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości