Rusza rekrutacja do III edycji Programu „Młody Naukowiec SGH”

Rusza rekrutacja do III edycji Programu „Młody Naukowiec SGH”

Program „Młody Naukowiec SGH” to kompleksowy program rozwoju naukowego studentów, który umożliwia im podjęcie działalności naukowej już w trakcie studiów. Pozwala zdobyć wiedzę, wzmocnić kluczowe kompetencje niezbędne dla osób zainteresowanych karierą naukowo-badawczą oraz poznawać dobre praktyki pod okiem doświadczonych pracowników naukowych SGH.

Na uczestników czekają liczne warsztaty i seminaria, np.: Jak napisać dobry artykuł naukowy? Struktura, rodzaje, udostępnianie; Gdzie prezentować wyniki badań? Czasopisma, konferencje, portale naukowe.; Jak efektywnie przeprowadzić research naukowy?; Na co zwraca uwagę recenzent tekstu naukowego? Spotkanie z recenzentem.; Jakie studia doktoranckie wybrać? Prezentacja Szkoły Doktorskiej SGH.

Od 27 maja do 27 czerwca 2021 r. przyjmowane są zgłoszenia do III edycji programu „Młody Naukowiec SGH”.  Do wzięcia udziału w programie zapraszamy studentów SGH:
•    studentów III roku studiów pierwszego stopnia, zamierzających kontynuować naukę na SGH;
•    studentów I roku studiów drugiego stopnia.

Rekrutacja do programu młody naukowiec

Warunki uczestnictwa

W przesyłanych aplikacjach należy opisać m.in. przebieg edukacji w SGH, ze szczególnym uwzględnieniem swoich osiągnięć, a także określić obszar zainteresowań badawczych. Specjalnie powołana komisja rekrutacyjna oceni aplikacje pod względem formalnym i merytorycznym. Punktacji podlega wysokość skumulowanej średniej ważonej, działalność publikacyjna, a także pozanaukowa oraz warsztat badawczy zaprezentowany na podstawie fragmentu lub całej pracy licencjackiej. 

Program składa się z trzech obszarów zadaniowych:

  1. Obszar działalności publikacyjnej

Uczestnik przygotowuje samodzielną lub we współautorstwie, publikację o charakterze naukowym. Temat publikacji może być zaproponowany przez uczestnika programu, zgodnie z jego obszarem zainteresowań.

Zwieńczeniem pracy w obszarze działalności publikacyjnej jest wydanie monografii składającej się z artykułów słuchaczy danej edycji.

     2. Obszar działalności w ramach CPiTT

Polega na bezpośrednim wsparciu zespołu projektowego, działającego w ramach Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii w realizacji zadań, w obrębie określonego projektu biznesowo-badawczego.

     3. Obszar wsparcia prac zespołu badawczego (obszar Research Assistant)

Dotyczy bezpośredniego wsparcia zespołu badawczego, prowadzącego działalność naukowo-badawczą w SGH, w realizacji zadań, dotyczących określonego projektu badawczego.

Zachęcamy do aplikowania do III edycji programu „Młody Naukowiec SGH”.