SGH dla Ukrainy – zbiórka

na grafice: zielony kolor SGH przenikający w kolory flagi ukraińskiej z napisem wsparcie rzeczowe

W SGH od pierwszych dni inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę gościmy uchodźców, przede wszystkim matki z dziećmi, które poza podręcznym, pośpiesznie pakowanym bagażem, nie miały nic. W marcu, prawie każdego dnia nasz bus dostarczał do punktu pomocowego SGH w Zosinie potrzebne artykuły, medykamenty i żywność, zaś w drodze powrotnej zabierał uchodźców. Dlatego też bardzo potrzebowaliśmy i nadal potrzebujemy pomocy i wsparcia całej społeczności akademickiej SGH, abyśmy mogli zapewnić rodzinom z Ukrainy, które przebywają w naszym kampusie, jak najlepsze warunki. Zapraszamy do udziału w zbiórce rzeczowej organizowanej w ramach pomocy Ukrainie.

Zbiórka jest moderowana w zespole MS Teams „SGH dla Ukrainy – zbiórka” – kod zespołu: g8l6443. Tam też na bieżąco są aktualizowane informacje o potrzebnych artykułach i nadwyżkach.

Zbiórka ruszyła 1 marca, w Sali Kolumnowej w budynku głównym.

W chwili obecnej przed portiernią w budynku G są wystawione, opisane pojemniki, w których można zostawiać przyniesione dary.