Znamy zwycięskie projekty budżetu partycypacyjnego uczelni w roku 2020

Nie tylko nauczyciele akademiccy i pracownicy administracyjni, lecz – w tym roku po raz pierwszy – także studenci i doktoranci mogli zgłaszać swoje propozycje do budżetu partycypacyjnego uczelni, a następnie głosować na najlepsze ich zdaniem projekty. Które pomysły zyskały najwięcej głosów i już wkrótce trafią do realizacji? Znamy odpowiedź.

Pracowniczy budżet partycypacyjny

18 propozycji zgłosili pracownicy uczelni do budżetu partycypacyjnego na rok 2020. To już czwarta edycja tego projektu w SGH.

Zgodnie z regulaminem i przyjętymi kryteriami Komisja Budżetu Pracowniczego postanowiła poddać pod głosowanie 10 interesujących projektów, służących polepszeniu infrastruktury uczelni, zwiększeniu komfortu pracy oraz wspieraniu rozwoju zawodowego pracowników. 

Od 24 lutego do 1 marca odbywało się głosowanie na zgłoszone projekty. Głos - maksymalnie na 3 projekty - mogła oddać każda osoba uprawniona do głosowania przez indywidualny link. Propozycje dotyczyły w dużej mierze wprowadzenia na uczelni innowacyjnych rozwiązań związanych z ekologią i recyklingiem, ale także pomysłów wprowadzających usprawnienia logistyczno-techniczne na kampusie. 

Z największą aprobatą tej grupy głosujących spotkał się pomysł stworzenia na miejscu po budynku F (do czasu rozpoczęcia nowej inwestycji) łąki kwietnej – bardziej ekologicznej i tańszej w utrzymaniu alternatywy dla trawnika, autorstwa Grażyny Rybarskiej.  To rozwiązanie może być także korzystne dla pszczół, zamieszkujących pasiekę na pobliskim dachu Biblioteki SGH.

 

Na drugim miejscu uplasował się projekt Adama Borkowskiego, dotyczący zainstalowania na terenie uczelni recyklomatu, który w zamian za puste puszki i butelki będzie wydawał kody umożliwiające otrzymanie nagród.

Trzecie miejsce zajął pomysł Zbigniewa Kubiaka proponujący umieszczenie na terenie kampusu budek lęgowych dla drobnych owadożernych ptaków i nietoperzy, które w sposób naturaralny pozwolą walczyć z uciążliwymi komarami i innymi insektami.

Studencko - doktorancki budżet partycypacyjny
 
W podobnym czasie zakończyło się głosowanie w pierwszej edycji studencko - doktoranckiego budżetu partycypacyjnego, w którym zgłoszono łącznie 6 pomysłów. Dotyczyły one w dużej mierze dostosowania infrastruktury uczelni do potrzeb studentów, lecz również – podobnie jak w przypadku projektów zgłoszonych w budżecie pracowniczym –  innowacji ekologicznych.
 
Najwięcej głosów otrzymał pomysł montażu bezbutlowych, wolnostojących dystrybutorów wody zimnej i gorącej autorstwa Mateusza Niteckiego.
 
Huśtawki w ogrodach rektorskich, projekt Julii Jesionek uplasował się na drugim miejscu.


 
Trzecim pomysłem, który będzie wdrażany przez władze uczelni, jest instalacja na terenie SGH czujnika jakości powietrza, zgłoszony przez Agnieszkę Bąk.
 
Kanclerz SGH dr Marcin Dąbrowski dziękuje za zgłoszone projekty i oddane głosy.
 

Dziękuję za wszystkie oddane głosy. Serdecznie gratuluję autorom zwycięskich propozycji i dziękuję wszystkim pomysłodawcom, którzy aktywnie włączyli się w kształtowanie budżetu partycypacyjnego.
 

Czym jest budżet partycypacyjny?

Budżet partycypacyjny to mechanizm współzarządzania (zarządzania partycypacyjnego) polegający na włączaniu szerokiego grona interesariuszy w decydowanie o przeznaczeniu określonej części budżetu danej instytucji czy organizacji.
 
W SGH inicjatywa polega na umożliwieniu pracownikom dydaktyczno-naukowym oraz administracyjnym , a także – od 2020 roku – studentom i doktorantom zgłoszenia propozycji wydatkowania kwoty przeznaczonej na budżet partycypacyjny, a następnie wyborze pomysłów do realizacji w drodze powszechnego głosowania.