Informacja sygnalna IRG: koniunktura w przemyśle – sierpień 2022

Pracownicy fabryki sprawdzają zapasy za pomocą tabletu w magazynie przemysłowym pełnym metalowych części [<a href="https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/pracownicy-fabryki-sprawdzaja-zapasy-za-pomoca-tabletu-w-magazynie-przemyslowym-pelnym-metalowych-czesci_11035569.htm?query=przemys%C5%82">Obraz autorstwa aleksandarlittlewolf</a> na Freepik]

Po trzech miesiącach spadków koniunktura w  przemyśle przetwórczym poprawiła się. O poprawie informują firmy  prywatne.

Wykres: koniunktura w przemyśle – sierpień 2022

Wskaźnik koniunktury IRG SGH (IRGIND) w sierpniu zwiększył swoją wartość o 4,9 pkt. Obecnie wynosi ona -7,3 pkt.  Jest jednak niższa niż przed rokiem o 8,3 pkt. Poprawę koniunktury odnotowały tylko firmy prywatne; publiczne informują o jej pogorszeniu się.

Przedsiębiorstwa informują o spadku wielkości produkcji, a zarazem w wzroście poziomu zamówień ogółem i zamówień eksportowych, zatrudnienia oraz zapasów wyrobów gotowych. Mimo spadku poziomu cen producentów poprawiła się ich sytuacja finansowa. Poprawiły się także ich oceny ogólnej kondycji gospodarki polskiej.

Poprawę koniunktury w sierpniu odnotowali producenci ze wszystkich wyróżnionych grup. Największa poprawa miała miejsce w produkcji trwałych dóbr konsumpcyjnych, a najmniejsza w produkcji  półproduktów. Najwyższą wartość, 1,2 pkt, wskaźnik przyjął dla producentów dóbr inwestycyjnych, najniższą, -27,3 pkt, dla producentów dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku. Także w przekroju wg wielkości zatrudnienia wzrosty wartości wskaźnika odnotowano dla wszystkich grup; największy, o 16,7 pkt, dla przedsiębiorstw zatrudniających ponad 500 pracowników. Dla tej grupy wskaźnik przyjął też najwyższą wartość, 16,7 pkt. Najmniejszą poprawę, o 3,9 pkt, zanotowano dla przedsiębiorstw z zatrudnieniem od 51 do 250 pracowników. Dla tej grupy wskaźnik przyjął też najniższą wartość, -12,4 pkt. Koniunktura poprawiła się w czterech makroregionach: centralnym (o 16,3 pkt), północno-zachodnim (o 6,3 pkt), południowo-zachodnim (o 39,6 pkt) i północnym (o 5,0 pkt). Pogorszenie się koniunktury miało miejsce w trzech makroregionach: południowym (o 8,2 pkt.), wschodnim (o 3,3 pkt) i województwie mazowieckim (o 9,9 pkt).


Szczegółowe wyniki badania zostaną zamieszczone w wydawnictwie IRG SGH:
Koniunktura w przemyśle. Sierpień 2022 (Badanie okresowe nr 407)