Informacja sygnalna IRG: Koniunktura w przemyśle – kwiecień 2022

Na zdjęciu pracownik w rękawicach ochronnych trzyma świeżo ścięty kawałek metalu - autor fxquadro

Kwiecień jest miesiącem poprawy koniunktury w przemyśle przetwórczym. Odnotowały ją zarówno firmy prywatne jak i publiczne.

 

Na wykresie wskaźnik koniunktury w przemyśle – kwiecień 2022

Wskaźnik koniunktury IRG SGH (IRGIND) w kwietniu zwiększył swoją wartość o 5,8 pkt. Obecnie wynosi ona 3,1 pkt. W skali roku wartość wskaźnika wzrosła o 1,6 pkt.

Przedsiębiorstwa informują o wzroście wielkości produkcji i zamówień, zarówno ogółem jak i eksportowych. Rosną ceny wyrobów gotowych i zapasy. Poprawiła się sytuacja finansowa przedsiębiorstw oraz ich opinie o ogólnej sytuacji gospodarczej kraju. Nieznacznie obniżył się poziom zatrudnienia. W ciągu kwartału zmieniła się uciążliwość barier wskazywanych jako największe ograniczenia działalności gospodarczej. Na pierwszych dwóch miejscach przedsiębiorstwa wymieniają niestabilność przepisów prawnych  i obciążenia podatkowe. Nie sposób nie łączyć tego z kolejnymi zmianami w Polskim Ładzie. Na trzecim miejscu wymieniane są trudności z zaopatrzeniem w surowce i materiały. Przewidywania uczestników badania, dotyczące rozwoju sytuacji w kolejnych miesiącach, są umiarkowanie optymistyczne.

Poprawę koniunktury w kwietniu odnotowali producenci we wszystkich głównych grupach produktowych. Największa poprawa miała miejsce w produkcji nietrwałych dóbr konsumpcyjnych i dóbr inwestycyjnych. Wartości wskaźnika wzrosły o 9,3 pkt i 8,5 pkt, odpowiednio. W przekroju wg zatrudnienia spadek wartości wskaźnika odnotowano tylko dla przedsiębiorstw zatrudniających od 251 do 500 pracowników. W pozostałych grupach koniunktura poprawiła się. Najwyższą wartość, 7,6 pkt, wskaźnik przyjął dla przedsiębiorstw z zatrudnieniem od 51 do 250 pracowników, a najniższą, 1,9 pkt, dla przedsiębiorstw zatrudniających do 50 pracowników. Koniunktura poprawiła się w pięciu makroregionach: centralnym (o 14,3 pkt), północno-zachodnim (o 9,5 pkt), południowo-zachodnim  (o 6,7 pkt), północnym (o 2,9 pkt) i województwie mazowieckim (o 5,2 pkt).

Szczegółowe wyniki badania zostaną zamieszczone w wydawnictwie IRG SGH: Koniunktura w przemyśle. Kwiecień 2022 (Badanie okresowe nr 403)