Znamy zwycięzcę XVI edycji Olimpiady Przedsiębiorczości

Znamy zwycięzcę XVI edycji Olimpiady Przedsiębiorczości

1 czerwca 2021 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbył się finał XVI edycji Olimpiady Przedsiębiorczości.

Olimpiada Przedsiębiorczości to innowacyjny projekt o społecznym i proprzedsiębiorczym charakterze. Organizowana jest od 2005 r. i ma status jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju. Olimpiadę współorganizuje pięć największych polskich uczelni ekonomicznych: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz uniwersytety ekonomiczne w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu.

Zwycięzcą XVI edycji Olimpiady został Bazyli Widawski z III Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Katowicach. Serdecznie gratulujemy zarówno zwycięzcy, jak i jego opiekunowi merytorycznemu – pani Oldze Bytniewskiej.

Sukcesu gratulujemy wszystkim laureatom i finalistom!

Niech rozpoczęta w ten sposób przygoda z przedsiębiorczością potrwa długie lata i przyniesie Wam, Drodzy Zawodnicy, wiele sukcesów i trafnych wyborów. Nauczycielom i opiekunom uczniów życzymy zaś dalszych sukcesów pedagogicznych i dużo radości z wykonywanej pracy.

Pełne listy rankingowe są dostępne na stronie Olimpiady Przedsiębiorczości.