Spotkanie wyborcze już za nami

kilka osób siedzących na fotelach

28 lutego 2024 r. w Auli Głównej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się spotkanie wyborcze z kandydatami na rektora, prorektorów, dziekanów studiów i dziekana Szkoły Doktorskiej SGH. Rektor Piotr Wachowiak podkreślił, że przez kolejne cztery lata chciałby kontynuować zamierzenia, które rozpoczął w upływającej kadencji 2020-2024, w tym realizację Strategii Rozwoju SGH na lata 2022-2024, w większości z zespołem, z którym pracował do tej pory.

Rektor najpierw przedstawił wszystkich kandydatów na prorektorów, dziekanów studiów licencjackich i magisterskich oraz dziekana Szkoły Doktorskiej SGH, a następnie pokrótce zaprezentował swój program wyborczy w poszczególnych obszarach, który także dostępny jest na stronie internetowej SGH.

Rektor Piotr Wachowiak i jego zespół planują:

  • Wzmocnienie pozycji naukowej. „Chcemy, aby było więcej grantów międzynarodowych, dlatego też chcemy ustalić granty na granty, które mają dać możliwość przygotowania wniosków" – zapowiedział rektor.
  • Doskonalenie dydaktyki. „Chcemy wprowadzić nowe kierunki, kierunki w języku angielskim, kierunki płatne z praktyką, a także kierunki dające dodatkowe certyfikaty studentom, np. Polskiej Izby Biegłych Rewidentów" – wskazał Piotr Wachowiak.
  • Wzmocnienie pozycji międzynarodowej. „Marzenie nas wszystkich: chcielibyśmy zdobyć trzecią koronę akredytacyjną – akredytację AACSB. Komisja akredytacyjna przyjeżdża do SGH 18-21 stycznia 2025 r. Jeżeli komisja przyjeżdża, jest to dobry prognostyk do otrzymania trzeciej korony" – zauważył rektor.
  • Wspieranie wspólnoty akademickiej. „Dalej będą prowadzone badania satysfakcji pracowników, studentów i i doktorantów" – dodał Piotr Wachowiak.
  • Doskonalenie środowiska pracy. „Tutaj mówimy o rozbudowie kampusu: oddanie nowego budynku przy ul. Batorego w maju br., rozpoczęcie modernizacji budynku Park, przystąpienie do remontów budynku A i budynku G" – poinformował rektor.

Następnie rektor poprosił kandydatów na prorektorów i dziekanów, aby wypowiedzieli się bardziej szczegółowo na temat planowanych założeń.

Większa część spotkania była poświęcona odpowiedzi na pytania, które można było składać do 26 lutego w urnie wystawionej w klubie „Jajko Bistro & Cafe” w budynku G, a także na pytania z sali. 

Zachęcamy do lektury tekstu: Rektor SGH Piotr Wachowiak jest jedynym kandydatem na rektora.