Rektor dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, wybrany na drugą kadencję 2024–2028

składanie gratulacji rektorowi po ogłoszeniu wyników

7 marca 2024 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyły się wybory rektora SGH. Uczelniane Kolegium Elektorów podjęło decyzję w sprawie wyboru dr. hab. Piotra Wachowiaka, prof. SGH, na rektora SGH na kadencję 2024–2028.

Spośród 213 uprawnionych do głosowania oddano łącznie 209 głosów, z tego 207 głosów ważnych i dwa głosy nieważne. Głosów na „tak” było 189, głosów na „nie” 10, osiem osób wstrzymało się od głosu. Liczba głosów spełniających warunek bezwzględnej większości wynosiła 104.

„Ogłaszam że Uczelniane Kolegium Elektorów wybrało na rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kadencje 2024–2028 profesora Piotra Grzegorza Wachowiaka” – poinformował prorektor ds. rozwoju w kadencji 2020–2024 dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH.

przemówienie prorektora Sobieckiego wraz z dwójką osób i rektorem

„Zawsze podkreślam, że to, co osiągnęliśmy, zdobyliśmy wspólnie. Nie rektor w pojedynkę, ale cała społeczność akademicka. Dołożę starań, żebyśmy się dalej rozwijali jako uczelnia, ale bez Państwa, bez całej społeczności akademickiej, rektor sam nic by nie zrobił. Dziękuję serdecznie za dotychczasową współpracę i wsparcie. Wierzę, że w tej nowej kadencji będziemy ze sobą tak dobrze współpracować, albo nawet jeszcze lepiej niż w poprzedniej. Serdecznie dziękuję. (…) jestem zobowiązany i dziękuję za tak dobry wynik” – powiedział rektor Piotr Wachowiak.

W kadencji 2024–2028 rektor Piotr Wachowiak zaproponował następujący zespół najbliższych współpracowników: 

prorektora ds. dydaktyki i studentów – dr. hab. Krzysztofa Kozłowskiego, prof. SGH,
prorektora ds. współpracy z zagranicą – dr. hab. Jacka Prokopa, prof. SGH,
prorektorkę ds. nauki – dr hab. Agnieszkę Chłoń Domińczak, prof. SGH,
prorektorkę ds. rozwoju – dr hab. Dorotę Niedziółkę, prof. SGH,
dziekana Szkoły Doktorskiej – prof. dr. hab. Wojciecha Pacho,
dziekana Studium Magisterskiego – prof. dr hab. Małgorzatę Bombol,
dziekana Studium Licencjackiego – prof. dr. hab. Bartosza Witkowskiego, 
kanclerza – dr. Marcina Dąbrowskiego.

„Ze względu na pandemię COVID-19 kadencja 2020-2024 była trudna, ale też bardzo owocna. Jako osoba nieobiektywna ze względu na to, że jestem współpracownikiem Pana Rektora, chcę powiedzieć, że gołym okiem widać duże osiągnięcia, zaangażowanie, a przede wszystkim stosunek Pana Rektora do wszystkich pracowników. Należałoby sobie życzyć, żeby takie relacje między ludźmi były między wszystkimi nie tylko na naszej uczelni, ale w Polsce, na świecie. Świat by lepiej wyglądał – podkreślił prorektor Roman Sobiecki. 

pełna aula osób podczas ogłaszania wyników na rektora

– Bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy Panu Rektorowi, aby kontynuował te zamierzenia, które były podjęte już cztery lata temu, a nawet wcześniej. Wiemy, że Pan Rektor był wcześniej kanclerzem uczelni, prorektorem, prodziekanem Kolegium Zarządzania i Finansów, a więc (przeszedł) te wszystkie etapy w karierze zawodowej. To może źle brzmi <<kariera zawodowa>>. To jest służba uczelni. 

Życzymy Panu Rektorowi i nam wszystkim, żebyśmy przynajmniej cząstkę tego sami stosowali i wspomagali Pana Rektora. Panie Rektorze, wszystkiego najlepszego".

nowo wybrany rektor wraz ze studentami

Więcej na temat wyborów w SGH.

Kalendarz wyborczy.