Olimpiada Umiejętności Hotelarskich (OUH) – II edycja

na zdjęciu trzy osoby

W roku akademickim 2023/2024 odbyła się druga edycja Olimpiady Umiejętności Hotelarskich, której mottem jest hasło „Hotele są tak dobre jak ludzie, którzy w nich pracują”.

Etap szkolny odbył się 25.10.2023 r. w 173 szkołach i wzięło w nim udział ponad 3200 uczniów. Wyłoniono 346 zwycięzców, którzy wzięli udział w etapie okręgowym.

Etap okręgowy odbył się 13.12.2023 r. w 11 szkołach wyznaczonych przez Konsorcjum HO-GA-TUR, w których powołano Komitety Okręgowe. Spośród uczestników etapu okręgowego wyłoniono 36 zwycięzców którzy przeszli do etapu centralnego.

Etap centralny II edycji olimpiady odbył się w dniach 25–27 marca 2024 r. w Hotelu Willa Port w Ostródzie. Zgodnie z przyjętym regulaminem etap centralny składa się z eliminacji i finału. Celem eliminacji jest wyłonienie spośród zwycięzców etapów okręgowych 15 laureatów, którzy będą walczyć o tytuł Mistrza Umiejętności Hotelarskich. Ponieważ trzech uczniów uzyskało taką samą liczbę punktów, jury II edycji olimpiady zadecydowało o przejściu do finału 17 uczniów.

Zawody odbywały się w języku angielskim. Nad ich przebiegiem czuwało 8-osobowe jury, w skład którego wchodzili nauczyciele przedmiotów zawodowych, nauczyciele akademiccy, przedstawiciele konsorcjum, przedstawiciele branży hotelarskiej oraz eksperci językowi.

Pierwsze miejsce i tytuł Mistrzyni Umiejętności Hotelarskich 20234 otrzymała Ksenija Szewczenko (Kseniia Shevchenko) – uczennica Zespołu Szkół Gastronomicznych Ekonomicznych we Wrocławiu, która zdobyła łącznie 142,50 pkt. Drugie miejsce zajęła Anita Krawiec z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie, która zdobyła 140,42 pkt., a trzecie Wiktoria Staszewska z Zespołu Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica, która zdobyła 39,25 pkt.

Fundacja Polskie Hotele Niezależne, współorganizator II edycji Olimpiady Umiejętności Hotelarskich, zorganizowała etap centralny w pięciogwiazdkowym hotelu Willa Port w Ostródzie, a także pokryła związane z tym koszty. Wszyscy uczestnicy etapu centralnego otrzymali od firmy GRAPIL Piła stroje służbowe.

Fakt, że zarówno uczniowie, jak i nauczyciele oraz zaproszeni goście byli zakwaterowani w hotelu Willa Port znacznie ułatwił organizację i przebieg samych zawodów, a także warsztatów przygotowanych dla nauczycieli. Istotne znaczenie miał również fakt, że uczniowie mieli możliwość sprawdzenia nabytych w szkole kompetencji w warunkach, jakie panują w hotelach wysokiej kategorii.

Uroczyste zakończenie II edycji Olimpiady Umiejętności Hotelarskich odbyło się 26.03.2024 r.

Zgodnie z przyjętym regulaminem olimpiada adresowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i ma na celu:

 • rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem;
 • wspomaganie zdolności wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu;
 • motywowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach turystycznych i hotelarskich w szkołach wyższych;
 • dostosowywanie kształcenia do aktualnych potrzeb pracodawców branży usług hotelarskich;
 • integrację środowiska hotelarskiego: branża-szkoła, szkoła-branża.

Organizatorzy II edycji Olimpiady Umiejętności Hotelarskich:

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie  
 • Fundacja Polskie Hotele Niezależne.

Partnerzy:

 • Konsorcjum szkół branżowych Ho-Ga-Tur zrzeszające szkoły kształcące w zawodach z branży hotelarstwo-gastronomiczno-turystycznych, 
 • Sektorowa Rada ds. Kompetencji Turystyka
 • Fundacja Rozwoju Edukacji, 
 • ORBIS SA.

Patronat Honorowy nad II edycją Olimpiady Umiejętności Hotelarskich objęli:

 • Ministerstwo Sportu i Turystyki 
 • Polska Organizacja Turystyczna 
 • Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego.

Tematem przewodnim II edycji było hasło „Sukces w hotelarstwie to też odkrywanie potrzeb gościa biznesowego”.

Zgodnie z przyjętym regulaminem olimpiada jest trzystopniowa i obejmuje:

 • zawody I stopnia – szkolne
 • zawody II stopnia – okręgowe
 • zawody III stopnia – centralne.

Więcej informacji o Olimpiadzie Umiejętności Hotelarskich można znaleźć na stronie.

dr hab. Hanna Zawistowska, przewodnicząca Komitetu Głównego Olimpiady Umiejętności Hotelarskich