Nowy etap współpracy SGH z PAP

dwóch mężczyzn podaje sobie ręce po podpisaniu umowy

26 lutego 2024 r. rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak i prezes PAP Marek Błoński podpisali porozumienie o współpracy między Szkołą Główną Handlową w Warszawie i Polską Agencją Prasową. Porozumienie przewiduje bliską współpracę z agencją w odniesieniu do wybranych projektów badawczych i konferencji SGH, patronaty medialne, a także inicjowanie wspólnych przedsięwzięć, w tym konkursów. 

Zgodnie z ramową umową o współpracy redakcja PAP Biznes będzie blisko współpracować z Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii oraz Instytutem Studiów Wschodnich przy organizacji i szerszym rozpowszechnianiu rozmów przeprowadzanych z udziałem przedstawicieli biznesu i ekspertów z SGH w ramach Czwartkowych Forów SGH. PAP objęła też swym patronatem ceremonię przyznania nagród dziennikarskich SGH, która odbędzie się 28 lutego. Więcej na temat tego wydarzenia.
 

Osobną płaszczyzną współpracy na linii SGH-PAP będzie systematyczne informowanie z pośrednictwem serwisu Nauka w Polsce o badaniach naukowych, publikacjach i konferencjach organizowanych w SGH. Ten obszar współpracy wiąże się ściśle z Regionalną Inicjatywą Doskonałości, która kładzie nacisk i przyznaje stosowne środki na umiędzynarodowienie badań prowadzonych w SGH oraz na promocję działalności badawczej młodszej generacji naukowców z naszej uczelni.

Według szefa PAP bliska współpraca uczelni cieszącej się tak ogromnym prestiżem, jak SGH oraz kierowanej przez niego PAP „może dać tylko pozytywne rezultaty”. 

„Cieszymy się, że możemy już teraz zapoczątkować wielopłaszczyznową współpracę, która z czasem obejmie nowe obszary” – oświadczył Marek Błoński.

„Traktuję to jako potwierdzenie naszej wiarygodności oraz szacunku dla naszej marki oraz symboliczne włączenie się w tę zmianę, jaką teraz w PAP przeprowadzamy – powiedział Błoński zarządzający Polską Agencją Prasową. 

– To porozumienie ma kilka warstw, pierwsza dotyczy m.in. patronatów oraz opisywania rzeczywistości ekonomicznej, gospodarczej. Druga warstwa dotyczy występowania we wspólnych projektach badawczych zarówno naukowych, jak i wdrożeniowych. Jest też sfera modnej obecnie sztucznej inteligencji, analityki danych. Trzeba wiedzieć, że zasób PAP – depeszowy i zdjęciowy – to olbrzymi zasób danych, który można na różne sposoby przetwarzać i analizować i tutaj potrzebujemy narzędzi”. 


„Nie ograniczy się ona tylko do projektów realizowanych w naszej uczelni, choć te oczywiście traktujemy priorytetowo” – zaznaczył w swym wystąpieniu rektor Piotr Wachowiak. „Szczególne nadzieje wiążemy z Krajowym Planem Odbudowy. A ponieważ naszym zadaniem jako uczelni jest dzielenie się wiedzą, zrobimy wszystko, by głos naszych ekspertów był słyszalny, m.in. za pośrednictwem PAP” – dodał.  

– Przyczynimy się w ten sposób do racjonalnego wydatkowania tych środków. Ma to znaczenie, bo czasu na realizację projektów w ramach KPO jest mało”. 

Rektor poinformował też, że pięć publicznych uczelni ekonomicznych: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie podjęły decyzję o powołaniu do życia wspólnego think tanku, który będzie systematycznie zajmował się kwestiami gospodarczymi. Dr hab. Piotr Wachowiak, rektor i profesor SGH, wyraził przy tym nadzieję, że część spotkań poruszających kwestie szczególnie ważkie z punktu widzenia społeczeństwa będzie odbywać się w Centrum Prasowym PAP.

„W naszej uczelni odbywa się wiele wydarzeń, którym chcielibyśmy nadawać większy rozgłos, pokazując społeczeństwu, biznesowi i przedsiębiorcom rezultaty naszych prac” – podkreślił dyrektor CPiTT Bartosz Majewski. Jedną z form współpracy z PAP będzie współorganizacja i promocja Czwartkowych Forów. „SGH już wcześniej współpracowała przy pewnych projektach z redakcją PAP Biznes, która kieruje swój przekaz głównie do inwestorów i przedsiębiorców. Uważamy tę płaszczyznę współpracy za kluczową –  powiedział szef CPiTT. – Nie jedyną, bo wiążemy też duże nadzieje na współpracę z redakcjami PAP Samorząd i Nauka w Polsce”.

Zawarcie porozumienia o współpracy z PAP wpisuje się w szerszy kontekst obchodów Roku Edukacji Ekonomicznej ogłoszonego przez Senat RP. Rektor SGH zapowiedział, że uczelnia planuje cały szereg wydarzeń wpisujących się w obchody, w tym inaugurację Otwartego Uniwersytetu Ekonomicznego. „Będzie to również okazja do pokazania wszystkiego, co od lat robimy w ramach projektów edukacji ekonomicznej adresowanych do różnych grup” – dodał ze swej strony dyrektor Majewski.