System podatkowy jako akcelerator inwestycji w Polsce

Instytut Finansów wraz z partnerem – Mazowieckim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych – po raz drugi zorganizował podatkową konferencję naukową, tym razem poświęconą opodatkowaniu inwestycji i zatytułowaną „System podatkowy jako akcelerator inwestycji w Polsce”. Konferencja odbyła się 17 października 2019 r. w SGH.

Konferencję otworzyli prodziekan Kolegium Zarządzania i Finansów dr Michał Matusewicz, kierownik Zakładu Podatków w Instytucie Finansów SGH dr hab. Marcin Jamroży, prof. SGH, oraz przewodniczący Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych Paweł Trojanek. Przedstawili oni główne założenia i cele konferencji.

 Jako pierwszy z zaproszonych gości głos zabrał Maciej Żukowski, dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów, mówiąc o sukcesach resortu w zakresie wdrażania instrumentów pobudzających inwestycje w Polsce. Ponadto przedstawił zasady funkcjonowania ulgi na działalność badawczo-rozwojową, IP-BOX oraz Polską Strefę Inwestycji. 

Dalsza część konferencji podzielona została na dwa bloki. Pierwszy panel („Czynniki podatkowe kształtujące atrakcyjność podatkową państw”), moderowany przez Przewodniczącego Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, dotyczył zagadnień bezpieczeństwa podatkowego prowadzonej działalności gospodarczej i realizowanych przez przedsiębiorców inwestycji. Panelistami w tej części konferencji były osoby ze świata nauki – z naszej uczelni dr hab. Dominik Gajewski, prof. SGH; ze środowiska sędziowskiego Alojzy Skrodzki, sędzia WSA; z Ministerstwa Finansów Maciej Żukowski, dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych, a także ze środowiska doradców podatkowych Radosław Krupa, partner w zespole podatków korporacyjnych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. W panelu uczestniczył również przedstawiciel przedsiębiorców – dr Jakub Jankowski ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Zaproszeni goście w tej części konferencji zaprezentowali krótkie wystąpienia związane z tematyką panelu. 

Diagnoza podatkowa postawiona w pierwszym panelu zaowocowała kontynuacją dyskusji w panelu pt. „Wyzwania podatkowe dla Polski”. Skupiano się w nim na zadaniach, jakie stoją przed Polską w zakresie pobudzania inwestycji poprzez instrumenty podatkowe. Ten panel poprowadziła dr Joanna Szlęzak-Matusewicz z Zakładu Podatków w Instytucie Finansów. Uczestnikami dyskusji były osoby z różnych środowisk: swoją reprezentację mieli przedsiębiorcy – dr Tomasz Gigol, prezes zarządu IDA Management, oraz dr Krzysztof Melnarowicz, dyrektor Biura Analiz Strategicznych w Agencji Rozwoju Przemysłu SA. Świat nauki reprezentował dr hab. Grzegorz Gołębiowski, prof. AEH, a sądownictwo dr hab. Agnieszka Olesińska, prof. UMK i jednocześnie sędzia WSA. Głos w dyskusji przypadł także doradcom podatkowym: Renacie Miązek. Gościem panelu był także dr.  Błażej  Kuźniacki – zastępca dyrektora Departamentu Podatków  Dochodowych  Ministerstwa  Finansów. Głównym wątkiem dyskusji w tej części konferencji była analiza instrumentów podatkowych, które w założeniu mają pobudzać inwestycje, oraz barier ograniczających popyt inwestycyjny. Dyskutanci doszli do wniosku, że najważniejszymi barierami są niestabilność polskiego prawa podatkowego, szybkość zmian i relatywnie wysokie kary, które odstraszają od podejmowania ryzyka inwestycyjnego. 

Obrady w obu panelach podsumował kierownik Zakładu Podatków w Instytucie Finansów SGH dr hab. Marcin Jamroży, prof. SGH. Jednocześnie zamykając konferencję, zachęcił on zgromadzonych gości do przesyłania artykułów do publikacji pokonferencyjnej, która zostanie wydana w związku z tym wydarzeniem. 

DR JOANNA SZLĘZAK-MATUSEWICZ, Instytut Finansów, Kolegium Zarządzania i Finansów SGH.