DR JOANNA SZLĘZAK-MATUSEWICZ
Zakład Podatków
Instytut Finansów
Kolegium Zarządzania i Finansów SGH