Etyka, sprawiedliwość i racjonalność

Już po raz trzynasty Instytut Finansów w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH zorganizował Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Etyka, sprawiedliwość i racjonalność w dorobku nauki o finansach w latach 1918–2018” (14–16 maja 2018 r., Mikołajki).

Konferencję uroczyście otwartą przez dyrektora Instytutu Finansów prof. dr. hab. Janusza Ostaszewskiego zaszczycili swoim udziałem dziekan KZiF SGH dr hab. prof. SGH Ryszard Bartkowiak, dhc SGH Krzysztof Pietraszkiewicz – prezes Związku Banków Polskich, Katarzyna Zajdel-Kurowska – członek zarządu NBP oraz liczne grono znakomitych referentów i uczestników. Specjalnym gościem honorowym konferencji był prof. Paul H. Dembiński – dyrektor Obserwatorium Finansowego w Genewie.

Wykład inauguracyjny pt. Wkład Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie do dorobku nauki o finansach wygłosił dr hab. Ryszard Bartkowiak, prof. SGH. Kolejne dwie prezentacje (prof. dr hab. Małgorzaty Iwanicz-Drozdowskiej oraz dr Elżbiety Malinowskiej-Misiąg) dotyczyły ewolucji sieci bezpieczeństwa finansowego w Polsce oraz dyscypliny finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego w ciągu ostatnich 100 lat. Pierwszy dzień konferencji zakończyły prezentacje prof. Paula H. Dembińskiego oraz prof. dr hab. Anny Karmańskiej. Po referatach nastąpiła ożywiona dyskusja w ramach panelu „Kategorie etyki, sprawiedliwości i racjonalności w historii myśli ekonomicznej w latach 1918–2018”.

W drugim dniu konferencji uczestnicy mieli okazję posłuchać wystąpień i wziąć udział w dyskusji panelowej w dwóch blokach tematycznych: „Racjonalność a sprawiedliwość systemu podatkowego w Polsce w latach 1918–2018" oraz „Dorobek laureatów Nagrody Nobla w postrzeganiu człowieka jako podmiotu gospodarującego".

Ostatni dzień konferencji poświęcony był prezentacjom badań naukowych. W ramach panelu „Finanse jako obszar eksploracji naukowej” uczestnicy mogli zaprezentować wyniki własnych badań naukowych i odpowiedzieć na pytania słuchaczy.

Wszystkie wystąpienia sprowokowały żywą dyskusję, tak w trakcie obrad, jak i w kuluarach. Dały asumpt do żywych polemik, wymiany myśli i przedstawienia własnych poglądów. Konferencja bez wątpienia pozostanie długo w pamięci jej uczestników. Warto podkreślić, że zaowocowała wydaniem monografii naukowej pod redakcją prof. dr. hab. Janusza Ostaszewskiego oraz dr. hab. prof. SGH Michała Wrzesińskiego pt. Etyka, sprawiedliwość i racjonalność w dorobku nauki o finansach w latach 19182018.

Projekt został zrealizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Sponsorami konferencji byli: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oraz Związek Banków Polskich.