International Management Teachers Academy w Bled

gazeta_351_international_management

Jak co roku, w czerwcu 2019 w The IEDC – Bled School of Management organizowana jest International Management Teachers Academy (IMTA) – prestiżowy kurs dla nauczycieli akademickich ze szkół biznesu.

W tegorocznej edycji, która odbyła się w dniach 16–27 czerwca br., wzięli udział pracownicy Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie i Kolegium Zarządzania i Finansów – dr Joanna Żukowska i dr Mateusz Juchniewicz.
Siedziba założonej w 1986 r. IEDC mieści się w Słowenii, w miejscowości Bled. W ramach programu IMTA swoje kompetencje w zakresie nauczania doskonaliło prawie 650 wykładowców z 51 krajów. W tym roku organizowana była już 20. edycja programu. Kurs składał się z dwóch modułów. Pierwszy został poświęcony metodyce nauczania, elementom psychologii, metodom oceny pracy studentów i poszukiwaniu równowagi w pracy zawodowej. Następnie w drugim tygodniu uczestnicy realizowali wybrane przez siebie ścieżki. Do wyboru były cztery bloki:
 
  • Leadership and Change Management
  • Marketing Management
  • Strategic and International Management
  • Business in Society
Główny nacisk położono na pracę ze studiami przypadków. Omawiane były zagadnienia dotyczące tworzenia case study, prowadzenia dyskusji, oceny aktywności studentów.
Intensywne, interaktywne zajęcia w ramach obydwu modułów były doskonałą okazją do lepszego poznania swoich możliwości i refleksji nad rolą, jaką odgrywa nauczyciel akademicki we współczesnym społeczeństwie. Pozwoliły również wymienić się doświadczeniami z ludźmi z wielu krajów i czasami zupełnie odmiennych kultur. Z kolei malownicza okolica jeziora Bled i liczne atrakcje Słowenii bardzo sprzyjały nawiązywaniu międzynarodowych kontaktów i integracji z innymi uczestnikami IMTA, które owocowały zawiązaniem konsorcjów badawczych.
Udział w IMTA to z pewnością niepowtarzalne doświadczenie. Każdy, kto chce świadomie rozwijać swoje kompetencje dydaktyczne, powinien zainteresować się programem realizowanym przez IEDC. 
 

DR MATEUSZ JUCHNIEWICZ, Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Projektami, Kolegium Kolegium Zarządzania i Finansów SGH
DR JOANNA ŻUKOWSKA, Instytut Przedsiębiorstwa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH