DR HAB. JOANNA ŻUKOWSKA, PROF. SGH
Zakład Otoczenia Biznesu
Instytut Przedsiębiorstwa
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH