Zmiana zaczyna się w mózgu

Co roku Zakład Otoczenia Biznesu i SKN Akceleracji organizują konferencję coachingu – 9 maja 2018 r. konferencja odbyła się po raz ósmy, pod hasłem „Zmiana zaczyna się w mózgu – neuronauka w coachingu". Patronat nad konferencją objął dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie prof. dr hab. Roman Sobiecki oraz Izba Coachingu. Wydarzenie otworzył rektor prof. SGH dr hab. Marek Rocki, prorektor ds. współpracy z otoczeniem prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska oraz opiekun SKN Akceleracji dr Joanna Żukowska.

W konferencji uczestniczyło ok. 300 osób z różnych środowisk otoczenia biznesu oraz świata akademickiego. Organizatorom udało się zaprosić znakomitych prelegentów z dużym doświadczeniem w zakresie coachingu. Do sukcesu wydarzenia przyczyniły się w szczególności prezes SKN Akceleracji Patrycja Meus oraz doktorantki w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Agnieszka Mikołajewska i Katarzyna Staniszewska.

Maciej Bennewicz, socjolog i coach, zaprezentował słuchaczom, jak funkcjonuje świadomość i do czego przydaje się ona na co dzień. Bartosz Berendt, prezes Izby Coachingu, akredytowany coach International Coach Federation specjalizujący się w rozwijaniu kompetencji przywódczych, motywacji i radzenia sobie z emocjami, skupił się na wewnętrznej strefie doskonałości oraz poszukiwaniu optymalnego stanu do wykonania zadania. Z kolei Aleksandra Figurska-Busz, menedżer, ekspert HR z międzynarodowym doświadczeniem m.in. w projektowaniu i wdrażaniu lokalnych lub globalnych rozwiązań w zakresie budowania przywództwa, zaangażowania, motywowania oraz wynagradzania pracowników, swoje wystąpienie poświęciła coachingowi przywództwa.

Następnym gościem konferencji była Paulina Mechło, psycholog o specjalności neurokognitywnej, laureatka Nagrody Teofrasta przyznawanej książkom psychologicznym przez magazyn „Charaktery”. Temat wystąpienia spotkał się z żywym zainteresowaniem publiczności, a prelegentka podała szereg praktycznych wskazówek, jak dbać o mózg, aby go utrzymać w sprawności przez długie lata.

Uczestnicy konferencji mieli również możliwość wysłuchać inspirującej prezentacji psychologów Dariusza Wawrzenieckiego i Krzysztofa Bobińskiego poświęconej czynnikom wpływającym na jakość naszego życia i relacji międzyludzkich (te czynniki to m.in. wybrane hormony). Prelegenci mówili też, w jaki sposób kształtujemy nasze opnie i oceny, zwracając uwagę na swoje intencje, a w przypadku oceniania innych osób – na ich zachowania. Natomiast Mariusz Grudzień, twórca Instytutu Skutecznego Działania, trener i coach, omawiał temat coachingu z perspektywy schematów decyzyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem poziomów wartości Gravesa.

Konferencję podsumował Gaweł Podwysocki, certyfikowany coach ICC, certyfikowany praktyk i Master NLP. Jako temat swojej prelekcji wybrał słowa i ich moc, którą nadaje im człowiek w procesie komunikacji.