Eksperci o Indeksie Wiarygodności Ekonomicznej Polski 2023

na szarym tle logo SGH i napis Indeks Wiarygodności Ekonomicznej Polski 2023 Open Eyes Economy Summit/ Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

22 listopada br. na VIII Międzynarodowym Kongresie Ekonomii Wartości Open Eyes Economy Summit w Krakowie zostaną przedstawione wyniki drugiej edycji Indeksu wiarygodności ekonomicznej Polski 2023 – eksperckiego raportu ekonomistów na temat stanu polskiej gospodarki.

„W roku 2021 wiarygodność ekonomiczna Polski bardzo osłabła, a w roku 2022 osłabła jeszcze bardziej” – mówi inicjator Indeksu prof. dr hab. Jerzy Hausner, przewodniczący Rady Programowej OEES. Więcej w materiale wideo.

W roku 2023 indeks objął obliczenia dla wskazanych ośmiu obszarów tematycznych: praworządność i bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, swoboda działalności gospodarczej, finanse publiczne i system podatkowy, stabilność systemu finansowego i pieniądza, ochrona i bezpieczeństwo pracy, jakość usług publicznych i infrastruktury publicznej, respektowanie zobowiązań międzynarodowych, a także kwestie związane z ochroną środowiska i zmianami klimatu.

Opracowany przy udziale ekspertów z SGH i OEES raport zawiera kompleksowe rekomendacje specjalistów dotyczące sposobów odbudowy wiarygodności ekonomicznej Polski w najbliższych latach. W tegorocznej edycji eksperci dokonali także obliczeń indeksu dla czterech państw Grupy Wyszehradzkiej: Czech, Polski, Słowacji i Węgier. Końcowy raport zaprezentują: pomysłodawca wskaźnika prof. dr hab. Jerzy Hausner, a także dr Bartłomiej Biga i dr Jakub Głowacki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak i dr hab. Andrzej Rzońca z SGH oraz dr Sławomir Dudek, prezes zarządu i główny ekonomista Instytutu Finansów Publicznych.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest współorganizatorem i głównym partnerem merytorycznym OEES.

Materiał wideo zapowiadający Indeks wiarygodności ekonomicznej Polski 2023 został przygotowany 12 października 2023 r. podczas kongresu EFNI w Sopocie, gdzie – jeszcze przed wyborami do Sejmu RP – dokonano wstępnej prezentacji tego ważnego wskaźnika.