Zapraszamy pracowników na serię prezentacji internetowych Research Smarter i Web of Science i InCites w praktyce

Firma Clarivate (dawniej Thomson Reuters) ogłosiła nowy terminarz webinarów dotyczących zagadnień bibliometrycznych w bazach danych Web of Science.

Nadchodzące zmiany w nowym wydaniu Journal Citation Reports Edycja 2023

26 maja 2022, godzina 10.00–11.00 CET

Nowe wydanie JCR 2023 ukaże się pod koniec czerwca i po raz pierwszy wszystkie czasopisma w bazie Web of Science Core Collection będą miały wskaźnik Journal Impact Factor. Oznacza to, że w tym roku czasopisma z indeksu Arts and Humanities Citation Index i multidyscyplinarnego indeksu Emerging Sources Citation Index w Journal Citation Reports po raz pierwszy otrzymają wskaźnik JIF.
Prowadzi: dr Klementyna Karlińska-Batres
Rejestracja

Web of Science i InCites w praktyce

W gąszczu wskaźników. JIF, h-index, CNCI... jak zrozumieć i wykorzystać właściwie wskaźniki bibliometryczne.

1 czerwca 2022, godz. 10.00–11.00 CET

Czym są i co naprawdę mówią wskaźniki bibliometryczne, które z nich są najbardziej istotne, jak właściwie je stosować? Podczas tej sesji zostaną objaśnione poszczególne wskaźniki, sposób ich obliczania, ich wartość oraz przykłady właściwego wykorzystania.
Prowadzi: Marcin Kapczyński
Rejestracja

InCites Forum – Analiza dziedzin i dyskusja o potrzebach  

2 czerwca 2023, godz. 10.00–11.00 CET

Jak dana instytucja wygląda w spectrum dziedzinowym, jak wybrać odpowiedni priorytetowy obszar badawczy, jak wyglądają różne typologie dziedzinowe, czym są kategorię tematyczne -Citation Topics ? Znaczenie ewaluacji i analizy w kontekście dyscypliny oraz inne tematy związane z wykorzystanie InCites na potrzeby ewaluacji.
Prowadzi: dr Klementyna Karlińska Batres
Rejestracja

Tworzenie i zarządzanie raportami w InCites

5 czerwca 2023, godz. 11.00–12.00 CET

InCites Benchmarking & Analytics to narzędzie o nieograniczonych możliwościach analitycznych wspierające każdego, kto publikuje, szuka funduszy na badania, zajmuje się ewaluacja dorobku naukowego lub w inny sposób pracuje z literaturą naukową. Podczas sesji będzie mozna się dowiedzieć jak tworzyć analizy, zapisywać i dzielić się raportami, by w pełni wykorzystać potencjał InCites.
Prowadzi: dr Klementyna Karlińska-Batres
Rejestracja

Serwisy Web of Science API. Integracja danych Web of Science z lokalnymi systemami

7 czerwca 2023, godz. 10.00–11.00 CET

Interfejsy API obsługują wyszukiwania w Web of Science/Journal Citation Reports i pobieranie metadanych w celu wykorzystania w aplikacjach dostępnych publicznie, w tym w repozytoriach instytucjonalnych i systemach sieci badawczych. Dzięki interfejsom API i surowymi danym można rozszerzyć swoje analizy.
Prowadzi: Marcin Kapczyński
Rejestracja

Web of Science i InCites eksport, analiza i zarządzanie swoimi danymi

14 czerwca 2023, godz. 10.00–11.00 CET

Baza Web of Science Core Collection zawiera prawie 90 milionów rekordów, a dane od 1980 roku można również analizować w bazie InCites Benchmarking & Analytics. Podczas praktycznej sesji będzie można zobaczyć jak zapisywać, eksportować i zarządzać danymi z obu baz na potrzeby własnych analiz oraz tworzyć niestandardowe zestawy danych, by przeprowadzić nietypowe analizy.  
Prowadzi: dr Klementyna Karlińska-Batres
Rejestracja

Dane badawcze w Web of Science

23 czerwca 2023, godz. 10.00–11.00 CET

Dane badawcze są obecne w Web of Science wraz z uruchomieniem indeksu Data Citation Index już od 2012 roku. W Data Citation Index tworzone są opisowe rekordy dla obiektów danych, łączone z artykułami literaturowymi w innych indeksach Web of Science. Wraz ze wzrostem znaczenia danych badawczych, zasób ma na celu zapewnienie jaśniejszego obraz pełnego wpływu wyników badań, a także działać jako istotne narzędzie do atrybucji danych i odkryć.
Prowadzi: Marcin Kapczyński
Rejestracja

Journal Citation Reports – nowa edycja 2023

4 lipca 2023, godz. 11.00–12.30 CET

Raporty Journal Citation Reports 2023 ukażą się w ostatnich dniach czerwca. Podczas webinarium będzie można się dowiedzieć: • jakie wskaźniki Journal Impact Factor uzyskały czasopisma z indeksu Arts and Humanities Citation Index i multidyscyplinarnego indeksu Emerging Sources Citation Index, • jak analizować kwartyle, • jakie jeszcze zmiany zostały wprowadzone w nowym wydaniu.
Prowadzi: dr Klementyna Karlińska-Batres
Rejestracja

Więcej informacji oraz materiały dostępne na polskiej stronie Web of Science Group.