Piotr Cichocki laureatem Konkursu Ministra Spraw Zagranicznych

Autor

Absolwent SGH zajął III miejsce w Konkursie Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską.

Nagroda została przyznana za pracę "Studium możliwości wymiany handlowej między Rzeczpospolitą Polską a państwami nieuznawanymi na przykładzie Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej". Praca została napisana w Katedrze Unii Europejskiej im. Jeana Monneta  Szkoły Głównej Handlowej pod kierunkiem dra Michała Jasińskiego.

Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych jest organizowany corocznie od 1989 roku. Jego celem jest zwrócenie uwagi studentów na szczególnie istotne zagadnienia dotyczące miejsca Polski na scenie międzynarodowej oraz jej polityki zagranicznej, a także na różnorodne wyzwania wynikające z rozwoju sytuacji w Europie i na świecie.