Absolwenci SGH laureatami nagród GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie rozstrzygnęła konkurs na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską na temat rynku kapitałowego. Nagrody otrzymali również absolwenci naszej uczelni.

Fundacja GPW we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie rozstrzygnęła VII edycję Konkursu o Nagrodę Prezesa Zarządu GPW. Nagrodzone zostały najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie o tematyce rynku kapitałowego.

Dr Paweł Pisany otrzymał wyróżnienie w kategorii „Najlepsza praca doktorska” za pracę „Uwarunkowania rozwoju rynku instrumentów dłużnych przedsiębiorstw, emitowanych w walucie krajowej, na przykładzie wybranych gospodarek azjatyckich w kontekście doświadczeń z kryzysu 1997”. Promotorem rozprawy był dr hab.Cezary Wójcik, prof. SGH, promotorem pomocniczym - dr hab. Andrzej Torój, prof. SGH.

Nagrodę w kategorii „Najlepsza praca magisterska” otrzymał mgr Jakub Grzyb za pracę „Ocena przydatności modelu Famy-Frencha do analizy stóp zwrotu akcji notowanych  na GPW w Warszawie”. Jej promotorem był dr. hab. Michał Rubaszek, prof. SGH. 

Konkurs miał na celu popularyzację wiedzy na temat rynku kapitałowego, jego instytucji oraz nowoczesnych instrumentów finansowych. Do zakończonej edycji Konkursu zgłosiło się 76 uczestników (33 prace licencjackie, 34 prace magisterskie, 9 prac doktorskich). Nadesłane prace oceniała Kapitała Konkursu, składająca się z pracowników naukowych oraz ekspertów GPW. Brała ona pod uwagę przede wszystkim poziom merytoryczny prac – w tym oryginalność przedstawionego tematu, zakres badań, innowacyjność formułowanych wniosków, a także dobór źródeł bibliograficznych i poprawność językową.