Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Autor

Konkurs organizowany przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej i finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczony jest dla studentów, którzy obronili pracę dyplomową na studiach I, II stopnia, jednolitych studiach magisterskich lub rozprawę doktorską.

Zakres tematyczny zgłoszonych prac powinien dotyczyć:

  • innowacyjnych rozwiązań wdrażanych do gospodarki
  • nauki na rzecz lokalnej społeczności (na poziomie powiatów, gmin lub niższym)
  • edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego.

Formularz zgłoszeniowy można wysłać do 1 listopada.

Więcej informacji