Kanclerz SGH wybrany na kolejną kadencję do zarządu Heads of University Management and Administration Network in Europe

grafika przedstawiająca zdjęcie mężczyzny w okrągłęj ramce na tle jednej z uczelnianych auli, pod spodem napis: kanclerz SGH dr Marcin Dąbrowski

Dr Marcin Dąbrowski – kanclerz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – został ponownie powołany na trzyletnią kadencję do zarządu międzynarodowego stowarzyszenia Heads of University Management and Administration Network in Europe (HUMANE), zrzeszającego ponad 180 uczelni i instytucji sektora szkolnictwa wyższego w Europie.

W zrzeszeniu tym uczelnie reprezentowane są przez kanclerzy i szefów administracji. Najliczniej reprezentowane są uczelnie z Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji i krajów skandynawskich, w tym wiele uniwersytetów z top100 światowych rankingów, co szczególnie istotne w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań organizacyjnych i dzieleniu się nimi wśród członkowskich uczelni. Stowarzyszenie nie tylko rozpowszechnia najlepsze praktyki, ale również organizacje programy rozwojowe dla menedżerów w szkolnictwie wyższym.

Zarząd HUMANE – Board of Directors – to 7-osobowa grupa odpowiedzialna za organizację działalności stowarzyszenia i raportująca do Zgromadzenia Ogólnego – 35-osobowego zespołu dyrektorów zarządzających i administracyjnych uczelni, reprezentujących wszystkie ponad 30 krajów, z których pochodzą członkowskie uczelnie w HUMANE. 

Zapraszamy do odwiedzenia oficjalnej strony stowarzyszenia.