Kanclerz SGH, dr Marcin Dąbrowski w zarządzie Heads of University Management and Administration Network in Europe (HUMANE)

Dr Marcin Dąbrowski – kanclerz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – został powołany do zarządu międzynarodowego stowarzyszenia Heads of University Management and Administration Network in Europe (HUMANE), zrzeszającego ponad 160 uczelni i instytucji sektora szkolnictwa wyższego w Europie.

HUMANE to stowarzyszenie, w którym członkowskie organizacje reprezentowane są przez kanclerzy i dyrektorów administracjyjnych szkół wyższych. Działa już ponad 20 lat. Szczególnie aktywnie zajmuje się rozpowszechnianiem dobrych praktyk w obszarze procesów organizacyjnych oraz prowadzeniem programów rozwojowych podwyższających kwalifikacje menedżerów wyższego i średniego szczebla ośrodków akademickich. W zrzeszeniu najliczniej reprezentowane są uczelnie z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii, Włoch, Francji i krajów skandynawskich – w tym wiele uniwersytetów z top100 światowych rankingów, co szczególnie istotne w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań organizacyjnych i dzieleniu się nimi wśród członkowskich uczelni.

Dr Marcin Dąbrowski, kanclerz SGH:

Zarząd HUMANE, do którego zostałem powołany – Executive Committee – to 7-osobowa grupa odpowiedzialna za organizację działalności stowarzyszenia i raportująca do tzw. Round Table – 35-osobowego zespołu kanclerzy oraz dyrektorów zarządzających i administracyjnych, reprezentujących wszystkie kraje, z których pochodzą członkowskie uczelnie w HUMANE.

Zapraszamy również do odwiedzenia oficjalnej strony stowarzyszenia pod adresem https://www.humane.eu/