Dr hab. Bartosz Grucza w radzie ds. spółek z udziałem skarbu państwa i państwowych osób prawnych

dr hab. Bartosz Grucza

5 maja 2020 dr hab. Bartosz Grucza został powołany przez premiera do składu rady ds. spółek z udziałem skarbu państwa i państwowych osób prawnych.

Dr hab. Bartosz Grucza jest adiunktem w Katedrze Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, ekspertem i konsultantem w dziedzinie zarządzania projektami, w tym finansowanymi ze środków UE.

W radzie zasiada także dr Krzysztof Księżopolski.

Więcej informacji na temat rady