Decyzja dotycząca nauczania zdalnego w SGH

budynek SGH

Na podstawie rekomendacji Zespołu ds. COVID-19 z 12 stycznia 2022 r. rektor SGH prof. Piotr Wachowiak podjął decyzję o kontynuacji nauczania zdalnego w  Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w terminie od 15 stycznia do 18 lutego 2022 r. 

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, utrzymującym się wysokim poziomem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i przewidywanym ich znacznym wzrostem oraz w wyniku rekomendacji Zespołu ds. COVID-19 z 12 stycznia 2022 r., w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo całej społeczności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie została podjęta decyzja o kontynowaniu zajęć dydaktycznych w formie kształcenia na odległość w terminie od 15 stycznia do 18 lutego 2022 r. na studiach I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych oraz w Szkole Doktorskiej.

Zimowa sesja egzaminacyjna w I i II terminie odbędzie się także w trybie zdalnym.

O formie kształcenia dla studiów podyplomowych, których zjazdy odbędą się do 16 stycznia 2022 r. decyduje kierownik studiów. 

Od 21 stycznia do 18 lutego 2022 r. wszystkie zjazdy na studiach podyplomowych oraz egzaminy będą zorganizowane zdalnie. 

ZARZĄDZENIE NR 3
REKTORA SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE z dnia 13 stycznia 2022 r. 
w sprawie czasowego wprowadzenia organizacji zajęć dydaktycznych w formie kształcenia na odległość dla studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych, a także sposobu przeprowadzania weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w zimowej sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2021/2022

Decyzja w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim zostanie podjęta na podstawie rekomendacji Zespołu ds. COVID-19, którego kolejne posiedzenie zaplanowane jest na 2 lutego 2022 r. 

Informacja o dalszych decyzjach w sprawie formy kształcenia zostanie opublikowana po tym terminie.

Ponadto, przy współpracy z firmą LuxMed, w dniach 17,27 i 31 stycznia 2022 r. na terenie SGH będzie można zaszczepić się trzecią dawką uzupełniającą szczepionki przeciwko COVID-19.

Więcej na https://gazeta.sgh.waw.pl/komunikaty/szczepienie-przeciwko-covid-19-w-sgh-trzecia-dawka

Pracownicy administracji uczelni kontynuują pracę w trybie hybrydowym. 

ZARZĄDZENIE NR 1
KANCLERZA SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE z dnia 13 stycznia 2022 r. 
zmieniające zarządzenie nr 15 kanclerza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie szczególnego funkcjonowania administracji i obsługi interesantów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w związku ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem wywołującym chorobę COVID-19