Jak doradztwo zawodowe może pomóc z wypaleniem w pracy?

pięć zapałek, w tym jedna wypalona

Wypalenie zawodowe to narastający problem, dotykający pracowników w różnych branżach i na różnych etapach kariery. Zjawisko to może negatywnie wpływać na zdrowie psychiczne, relacje interpersonalne i ogólną jakość życia. Doradztwo zawodowe oferowane na Studiach Podyplomowych „Nowoczesne doradztwo edukacyjne i zawodowe oparte na danych” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie jest nieocenioną formą wsparcia dla osób borykających się z wypaleniem w pracy.

Osoby zmagające się z wypaleniem zawodowym często doświadczają różnorodnych negatywnych objawów: utraty motywacji, chronicznego zmęczenia i braku satysfakcji z wykonywanej pracy. Te objawy mogą prowadzić do pogorszenia zdrowia psychicznego, a w dłuższej perspektywie – do utraty zatrudnienia lub problemów w życiu osobistym. Doradztwo zawodowe oferuje praktyczne narzędzia i strategie, które mają na celu przywrócenie równowagi, umożliwiając jednocześnie rozwój zawodowy i osobisty.

Co wyróżnia doradztwo zawodowe, to indywidualne podejście do każdego klienta. Nie istnieją uniwersalne rozwiązania w kontekście wypalenia zawodowego, ponieważ każdy z nas ma swoje charakterystyczne predyspozycje, strategie radzenia sobie ze stresem oraz cele i aspiracje zawodowe. Doradcy zawodowi korzystają z szerokiej gamy narzędzi – od testów osobowości, przez analizy kompetencji, aż po szczegółowe wywiady. Dzięki temu mogą znaleźć najbardziej adekwatne formy wsparcia.

Warto podkreślić, że doradztwo zawodowe to nie tylko jednorazowa diagnoza i rekomendacja. To proces, w ramach którego doradca i klient na bieżąco monitorują efektywność zastosowanych strategii i, jeśli to konieczne, je modyfikują. Jest to podejście holistyczne, które nie tylko dostosowuje się do indywidualnych potrzeb klienta, ale również pozwala na elastyczną adaptację do zmieniających się okoliczności w jego życiu zawodowym i osobistym.

Niekiedy źródłem wypalenia zawodowego nie jest nadmiar obowiązków, lecz brak odpowiedniego doświadczenia czy kompetencji niezbędnych do efektywnego wykonania pracy. W takich sytuacjach doradztwo zawodowe może być kluczowe w identyfikowaniu tych braków i wskazywaniu środków zaradczych, np. w formie konkretnych szkoleń czy długoterminowych ścieżek rozwoju.

Dodatkowo, efektywne doradztwo zawodowe może pomóc w analizie i usprawnieniu codziennych zadań i obowiązków. Często okazuje się, że źródłem stresu są zadania, które nie są nawet kluczowe dla naszej roli zawodowej, ale które pochłaniają dużo   czasu i energii. Doradca zawodowy może pomóc w ich zidentyfikowaniu, dzięki czemu można podjąć kroki w celu ich minimalizacji, delegowania na inne osoby lub nawet całkowitego wyeliminowania.

Jeżeli uważają Państwo, że doradztwo zawodowe to nie tylko zawód, ale prawdziwa misja, program studiów podyplomowych „Nowoczesne doradztwo edukacyjne i zawodowe oparte na danych” w SGH jest  idealnym wyborem. Program ten oferuje praktyczne narzędzia i nowoczesne metody, które pomagają  skutecznie wspierać osoby doświadczające wypalenia zawodowego. Dzięki temu zdobędą Państwo  nie tylko osobistą satysfakcję z pomagania innym, ale też realnie przyczynią się do poprawy jakości ich życia.

Mgr Tomasz Kmiecik – akredytowany coach z certyfikatem ICF ACC;  ma ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w międzynarodowych korporacjach. Specjalizuje się w zarządzaniu zasobami ludzkimi, tworzeniu strategii zarządzania karierą oraz realizacji projektów rekrutacyjnych. Aktualnie w ramach  studiów psychologicznych prowadzi badania związane z wypaleniem zawodowym. Wykładowca na Studiach Podyplomowych „Nowoczesne doradztwo edukacyjne i zawodowe oparte na danych” w SGH.