Rynek kapitałowy u progu wielkich szans i zmian

Rok 2018 zostanie zapamiętany jako okres przełomowych decyzji.

Każda wspólnota ma swoje rocznice – wspólnota rynku kapitałowego również. Z okazji jubileuszy ważnych wydarzeń spotykamy się i wspominamy przeszłe dokonania, szczególnie te najbardziej podniosłe.

W tym kontekście warto przedstawić najważniejsze wydarzenia dla wspólnoty rynku kapitałowego. Pierwsza giełda papierów wartościowych w Polsce otwarta została w Warszawie 12 maja 1817 r. – do dziś wspominamy tę datę. Z kolei pierwsza sesja GPW otwartej już po przemianach 1989 r. odbyła się 16 kwietnia 1991 r., o czym również przypominamy przy wielu okazjach. Jestem przekonany, że cztery tegoroczne daty (z których trzy już znamy) również wybitnie zapadną nam w pamięć. Chodzi o:

  • 27 czerwca – przyjęcie przełomowej strategii Grupy GPW w perspektywie do 2022 r.
  • 24 września – awans naszego kraju na liście FTSE Russell (Polska uznana za rynek rozwinięty).
  • 19 listopada – podpisanie ustawy o PPK przez Prezydenta RP w Sali Notowań GPW.
  • grudzień 2018 – ogłoszenie strategii dla rynku kapitałowego

Już dzięki tylko tym czterem datom widać, że mijające miesiące były dla nas czasem intensywnych wysiłków. Gdybym miał podsumować mijający rok na GPW jednym zdaniem, powiedziałbym, że starania dziesiątek fachowców pracujących na giełdzie w pocie czoła dały dobre owoce. Na GPW już dawno zdaliśmy sobie sprawę z tego, że rynek kapitałowy czeka wiele przeobrażeń. Zmiany generacyjne zachodzące na rynku, polegające na wejściu w świat biznesu zupełnie nowego pokolenia, wychowanego wedle globalnych standardów i mającego globalne ambicje, w oczywisty sposób dopingują tradycyjny rynek kapitałowy do zastanowienia się nad przeprowadzeniem głębokich reform. Aby rynek mógł dobrze działać i sprostać oczekiwaniom i ambicjom nowego pokolenia przedsiębiorców, powinien odnosić się nie do siebie czy regionu, ale do świata – dążyć do tego, by być w gronie najlepszych rynków kapitałowych na świecie. Niezależnie od dotychczasowych osiągnieć – które nota bene oceniam bardzo wysoko – musimy się także otworzyć na nowe rozwiązania organizacyjne i technologiczne. Tylko przez ambitny program ekspansji można bowiem kreować nową jakość.

Rok 2018 zostanie zapamiętany na rynku kapitałowym jako okres przełomowych decyzji. W tym czasie zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) przedstawił 14 inicjatyw strategicznych, które będą drogowskazami na drodze rozwoju GPW do 2022 r. Rozpoczynamy również konkurencję z 24 najbardziej rozwiniętymi państwami świata, po tym jak agencja FTSE Russell przekwalifikowała nasz kraj z rynków rozwijających się do rozwiniętych. W listopadzie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał także ustawę wprowadzającą niezwykle istotny dla kondycji rynku program Pracowniczych Planów Kapitałowych. Wisienką na torcie będzie dla nas przyjęcie strategii rynku kapitałowego, która powstaje w Ministerstwie Finansów RP przy konsultacji z zagranicznymi ekspertami oraz GPW. Liczymy na to, że wspólnie wypracujemy spójny plan, który przyczyni się do sukcesu całego rynku w najbliższych 12 miesiącach.

Wiedząc o nadchodzących zmianach i o ich nieuchronności, od dawna staraliśmy się do nich dobrze przygotować. Pomóc w procesie wprowadzenia ambitnych reform zawsze może sprzyjające otoczenie, dlatego strategia rozwoju giełdy (#GPW2022) oraz nowa strategia rynku kapitałowego, która ma likwidować bariery rozwoju, są w tym kontekście bardzo istotne. Ważny element to też oczywiście PPK, które mają zbalansować źródła finansowania gospodarki. Nowe wyzwania stają przed nami także w kontekście wymagań, jakie stawia przed Polską fakt dołączenia do grona państw rozwiniętych.

#GPW2022

W czerwcu tego roku zaprezentowaliśmy rynkowi 14 inicjatyw strategicznych, które mają wesprzeć dynamikę wzrostu GK GPW, stając się również motorem innowacji w polskiej gospodarce. Przygotowaliśmy ten plan w efekcie wnikliwych badań i obserwacji. W Polsce powstaje coraz więcej innowacyjnych spółek, startupów, które będą potrzebowały kapitału na rozwój. Nasza oferta musi być dostosowana także do nich, by mogły po ten kapitał sięgnąć w zorganizowany sposób. Przedsiębiorcom wciąż brakuje możliwości finansowania przedsięwzięć obarczonych dużym ryzykiem. GPW – dzięki nowej strategii – pragnie zatem odpowiedzieć na potrzeby sektora MSP, który w przyszłości będzie stawał w szranki z międzynarodową konkurencją. W polskiej gospodarce firmy powinny bowiem oferować produkty i usługi skalowalne globalnie.

Po upływie kilku miesięcy od prezentacji strategii widzimy, że wdrażanie inicjatyw idzie pełną parą. Pierwsze rezultaty prac będą widoczne już w I kwartale 2019 r., kiedy zaprezentujemy kompleksowy program edukacyjny GPW Growth. Jego głównym założeniem jest wsparcie spółek w budowaniu ich wartości poprzez ekspansję z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania, w szczególności z mocnym akcentem rozwoju poprzez rynek kapitałowy. Stawiamy też na budowę nowych platform umożliwiających spotkanie kupujących i sprzedających. Budujemy zupełnie nowy rynek dla sektora MSP i startupów – Private Market. Będzie to nowy ekosystem w którym pojawią się możliwości pozyskania kapitału, ale także cały system usług potrzebnych startupom do rozwoju. Tworzymy również spółkę GPW Ventures, która będzie inwestować w fundusze venture capital działające na etapie pre-IPO. Dzięki tym i innym inicjatywom w nadchodzącym roku i dalszych latach rynek kapitałowy ma być wsparciem w finansowaniu budowania nowej infrastruktury w Polsce.

Po awansie do grona rynków rozwiniętych

Awans naszego kraju stanowi docenienie poziomu rozwoju polskiej gospodarki i rynku kapitałowego. W ciągu niecałych trzech dziesięcioleci udało nam się zyskać wszystkie cechy rynków rozwiniętych, co jest wybitnym osiągnięciem i finalizacją starań wielu zasłużonych dla tej sprawy osób. Warto pamiętać, że nie tylko agencja FTSE Russell zdecydowała się na przesunięcie Polski z Emerging Markets do Developed Markets. Również firma Stoxx, inny światowy operator indeksów giełdowych, podjęła taką decyzję, a rewizja obu klasyfikacji zbiegła się w czasie i nastąpiła po sesji 21 września 2018 r. W rezultacie od 24 września br. Polska jest przez obie firmy klasyfikowana jako rynek rozwinięty.

Ostateczna lista 37 polskich spó- łek, które wejdą w skład indeksów rynków rozwiniętych (według przypisanej przez FTSE Russell kategorii wielkości), przedstawia się następująco:

  • duże spółki (ang. large caps): PKO Bank Polski;
  • średnie spółki (ang. mid caps): PKN Orlen, Grupa Lotos, PGE, PGNiG, KGHM Polska, Bank Pekao, PZU, Santander, mBank, LPP, Dino Polska, CD Projekt, Cyfrowy Polsat;
  • małe spółki (ang. small caps): Bank Millennium, AmRest Holdings, Bank Handlowy, JSW, Alior Bank, CCC, Play Communications, Orange Polska, Grupa Azoty, Enea, Tauron Polska Energia, Kernel Holding, Kruk, Asseco Poland, Budimex, Eurocash, Ciech, Energa, PKP Cargo, Lubelski Węgiel Bogdanka, GPW, Boryszew, Neuca.

Rynek kapitałowy jest obecnie w interesującej sytuacji, ponieważ z jednej strony jesteśmy krajem rozwiniętym, z drugiej zaś, według innej kluczowej dla inwestorów zagranicznych agencji indeksowej, MSCI, pozostajemy wciąż rynkiem rozwijającym się. Wobec tego, że większość funduszy inwestycyjnych na świecie, reprezentujących ok. 80-90% światowych aktywów inwestycyjnych, inwestuje na rynkach rozwiniętych, wraz z awansem zyskaliśmy dostęp do znacznie większej wartościowo części światowych funduszy. Ta sytuacja w dłuższym okresie powinna się przełożyć na większe zainteresowanie inwestorów zagranicznych naszym rynkiem.

Po reklasyfikacji Polska jest lepiej postrzegana przez globalne środowiska ekonomiczne i finansowe. Jednocześnie spółki notowane na polskiej giełdzie będą musiały spełniać wysokie rynkowe wymogi w zakresie komunikacji z rynkiem i prezentować wysoki poziom ładu korporacyjnego, aby przyciągnąć zainteresowanie inwestorów zagranicznych. Wiele wyzwań stoi także przed instytucjami infrastruktury rynkowej, regulatorem, bankami i domami maklerskimi oraz emitentami.

PPK i strategia rynku kapitałowego: dwa kluczowe projekty dla dalszego rozwoju

W 2019 r. dwoma podstawowymi silnikami rozwoju giełdy będą również PPK oraz wdrożenia związane ze strategią dla całego rynku kapitałowego. Jej projekt przewiduje szereg zachęt dla inwestorów oraz emitentów, w tym przede wszystkim likwidację barier ograniczających dostęp do rynku. Kluczowe znaczenie dla ożywienia rynku będzie miało również wprowadzenie programu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Przygotowujemy się na przyjęcie nowego kapitału poprzez aktywne poszukiwanie nowych emitentów, poszerzanie naszej oferty produktowej oraz przez pracę nad nowymi rozwiązaniami poprawiającymi płynność i efektywność rynku: platformą do pożyczania akcji, a także projektem TCA Tool (zestaw innowacyjnych narzędzi do identyfikacji i analizy kosztów transakcyjnych, dzięki któremu każdy inwestor i broker będzie mógł sprawdzić, jak najlepiej zrealizować swoją strategię inwestycyjną).

Nie zapomnimy też jednak w przyszłym roku o podstawowych dla giełdy kwestiach, jakimi są nowe debiuty oraz płynność. Dla tej ostatniej kluczowe będzie uruchomienie kolejnych indeksów branżowych – o szczegółach tych zamierzeń będziemy rynek informować na bieżąco. Chcemy także kontynuować promocje dla tzw. dostarczycieli płynności.

FOT. KRZYSZTOF SITKOWSKI/KPRP

SZUKASZ WIĘCEJ PODOBNYCH ARTYKUŁÓW?

Artykuł jest częścią wydania specjalnego Gazety SGH (346) Insight 2018.