Uniwersytet Nevady i SGH na wspólnej „misji”. Już 3 marca Nevada ponownie zagości w Warszawie

Misja gospodarczo-naukowa stanu Nevada i największe w jej trakcie wydarzenie – II Dzień Nevady w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie to kontynuacja znakomicie rozwijającej się współpracy pomiędzy SGH a Uniwersytetem Nevady w Reno (UNR). Jaka jest jej historia i plany na przyszłość? Odpowiada prof. Paweł Pietrasieński 

Początki współpracy 

Dotychczasowe relacje między dwoma uniwersytetami przebiegały w doskonałej atmosferze. Ich rezultatem był między innymi I Dzień Nevady w SGH w październiku 2017 roku, kiedy podpisana została wielowymiarowa umowa o współpracy z UNR, m.in. w obszarze wspólnych projektów konferencyjnych, badawczych, a także akademickiej przedsiębiorczości, w tym akceleracji studenckich startupów.
 
Od tego czasu w Nevadzie – przy znacznym udziale SGH – odbyły się dwa Polskie Tygodnie Biznesu i Nauki. Oba wydarzenia miały dużą rangę międzynarodową. Drugi Polski Tydzień Biznesu i Nauki w Nevadzie zainaugurował osobiście prezydent RP Andrzej Duda, a szefem polskiej delegacji został rektor SGH, prof Marek Rocki. 

Na kartach współpracy obu uniwersytetów zapisały się również dwa sympozja. Pierwsze, z 2018 roku, odbyło się w Reno, drugie – rok później – w Warszawie. Oba spotkania poświęcone były międzyuczelnianej kooperacji w dziedzinie rozwoju gospodarczego, polityki publicznej oraz przedsiębiorczości. Po raz pierwszy do współdziałania zaproszone zostały tworzone na obu uczelniach startupy. To właśnie ten fakt czyni nasze relacje unikatowymi – nie tylko w skali współpracy SGH z Nevadą, lecz także w ramach współpracy europejskich uczelni z amerykańskimi.

Czemu zawdzięczamy tak dobre relacje?

Z pewnością pierwszym i najważniejszym motorem działania były śmiałe decyzje kierownictwa obu uczelni, powołujące ze strony SGH pełnomocnika rektora ds. współpracy ze stanem Nevada, natomiast ze strony Uniwersytetu Nevady w Reno, stworzenie nowego stanowiska – dyrektora ds. programów międzynarodowych, umiejscowionego w tamtejszej Szkole Biznesu.
 
Po drugie, właściwego tempa współpracy nadała wygrana grantu z Narodowej Agencji Współpracy Akademickiej w ramach 6-uczelnianego projektu „New Economy Lab”. Pozwoliło to na prawdziwą akcelerację relacji między SGH a UNR. W ramach projektu obie uczelnie „wymieniły się” dotychczas blisko pięćdziesięcioosobową grupą, złożoną m.in. z naukowców, mentorów i założycieli startupów.

II Dzień Nevady oraz Bootcamp dla startupów z SGH

Już w najbliższy wtorek 3 marca 2020 r. w SGH pojawi się największa w historii „misja” Nevady do Europy (poza Polską delegacja odwiedzi Słowenię, Chorwację i Czechy), licząca ponad 20. uczestników.
 
II Dzień Nevady w SGH rozpocznie się o godz. 10.30 w Auli Głównej sesją plenarną, którą otworzy rektor SGH, prof. Marek Rocki. Sesja poświęcona będzie całokształtowi współpracy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze stanem Nevada. W trakcie wydarzenia ogłosimy także program III Sympozjum SGH-UNR, które odbędzie w październiku br. w Reno.

Sesję zakończy spotkanie networkingowe, w trakcie którego będzie można porozmawiać z zaangażowanymi we współpracę przedstawicielami środowisk rządowych, naukowych i gospodarczych, zarówno Polski jak i Nevady. 
 
Kulminacją Dnia Nevady w SGH będzie Bootcamp dla startupów z SGH, w którym udział wezmą polscy i amerykańscy mentorzy. Główną rolę w tym wydarzeniu po stronie Nevady odegrają Szkoła Biznesu UNR, Centrum Przedsiębiorczości Ozmena oraz Centrum Badań Stosowanych w Nevadzie. 
 
12 i 13 marca – w ramach Warsaw Reno Startup Lab – w SGH odbędzie się tzw. Demo Day. Spodziewamy się ponownie ok. 150-200 studentów przygotowujących na konkurs swoje pomysły na startupy. Jesteśmy pewni, że dla studentów uczestnictwo w tym naszym polsko-amerykańskim programie akceleracyjnym będzie świetnym doświadczeniem. 

DNI NEVADY W SGH – PLAN WYDARZEŃ

Wtorek 3 marca 2020

10:25 – JM Marek Rocki, Rektor – wystąpienie powitalne Aula Główna 

10:35 –  Ania Sendrowicz – Deloitte

10:45 – Gregory Mosier, Dziekan, Szkoła Biznesu Uniwersytetu Nevady w Reno 

10:55 – Przedstawiciel KGHM (TBC)

11:05 -  John Petkus, Konsul Honorowy RP w Nevadzie

11:10 – Katarzyna Kacperczyk, Dyrektor, Centrum Programów Międzynarodowych SGH

11:15 – Prof. Elliott Parker, Szef Wydziału Ekonomii, Uniwersytet Nevady w Reno

11:20 – Grażyna Żebrowska, Dyrektor, Departament Współpracy Międzynarodowej, MNiSW

11:25 – Carlos Cardillo, Dyrektor Centrum Badań Stosowanych, Uniwersytet Nevady w Reno

11:30 – Andrzej Wajs, koordynator projektu NCBiR-Nevada Acceleration Program

11:35 – Przedstawienie organizacji wspierania biznesu oraz firm ze stanu Nevada (Paweł Pietrasieński)

11:40 – Centrum Przedsiebiorczości i Transferu Technologii SGH (TBC)

11:45 – Grzegorz Pietruszyński, absolwent SGH i założyciel Growbots (TBC)

11:50 – Matt Westfield, Ozmen Center for Entrepreneurship

11:55 – Przedstawiciel Narodowej Agencji Współpracy Akademickiej – NAWA (TBC)

12:00 – Prof. Marcin Wojtysiak-Kotlarski – „New Economy LAB” i ogłoszenie III Sympozjum SGH-UNR 2020 w Reno

12:10 – Prof. Jacek Prokop – Prorektor ds. Międzynarodowych SGH – podsumowanie

12:20 – Zakończenie obrad - zwiedzanie uczelni w dwóch grupach: budynku G, sali 212 oraz biblioteki SGH 

12:45 – lunch networkingowy (miejsce – TBD) i równoległe spotkania B2B (sale 151-152G)

14:00 – Zakończenie pierwszej części programu

 

16:30 – Rozpoczęcie I Dnia Bootcampu w ramach Warsaw-Reno Startup Lab z udziałem delegacji Nevady (część akademicka zostaje przez całe wydarzenie, część biznesowa opuszcza SGH o 17:45) – sale 151-152G. 

 

Środa 4 marca 2020

2 Dzień Bootcampu w ramach Warsaw-Reno Startup Lab (sale j/w.)

Czwartek i piątek 12 i 13 marca 2020

Demo Days jako część finałowa Warsaw-Reno Startup Lab – wyłonienie zwycięskich startupów jadących na program akceleracyjny do Nevady.