DR HAB. PAWEŁ PIETRASIEŃSKI, PROF. SGH
Katedra Rynku, Marketingu i Jakości
Kolegium Zarządzania i Finansów SGH