Erasmus+ w Lizbonie

Dzięki programowi Erasmus+ Staff Mobility for Teaching prof. SGH dr hab. Izabela Pruchnicka-Grabias odwiedziła w dniach 12-15 marca 2018 r. uniwersytet ISCTE-IUL w Lizbonie, gdzie prowadziła zajęcia i prezentowała swój projekt naukowy.

W czasie pobytu w Lizbonie wzięłam udział w Exchange Week for Foreign Visiting Professors, w ramach którego odbyły się zarówno prezentacje naukowe, jak i wykłady dla studentów. Wydarzenie zgromadziło ok. 20 profesorów z krajów Unii Europejskiej (m.in. z Polski, Czech, Hiszpanii, Austrii, Litwy, Węgier, Litwy, Portugalii i ze Słowacji). Każdy z uczestników zaprezentował obecnie prowadzone przez siebie badania. Po części oficjalnej była okazja do przeprowadzenia rozmów kuluarowych, w tym dotyczących aktualnych wydarzeń ekonomicznych czy nawiązania współpracy naukowej w przyszłości.

W wystąpieniu przygotowanym w ramach prezentacji naukowych omówiłam prowadzony przeze mnie projekt badawczy pt. Structured financial products and their influence on the financial stability, natomiast tematem przewodnim moich wykładów było zastosowanie kontraktów opcyjnych do zabezpieczenia ryzyka walutowego w przedsiębiorstwach oraz ich wycena. Wyjazd okazał się wspaniałą okazją nie tylko do nawiązania nowych kontaktów zawodowych, ale także do lepszego poznania Portugalii, w tym m.in. jej bieżącej sytuacji gospodarczej, struktury szkolnictwa wyższego oraz wyśmienitej kuchni.