Studenci SGH nagrodzeni w 17. edycji Konkursu Verba Veritatis

grupa nagrodzonych osób stoi na scenie

Dwóch studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zostało nagrodzonych, a jedna studentka SGH wyróżniona w XVII edycji Konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu, organizowanego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademię Leona Koźmińskiego. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu Verba Veritatis odbyło się na Kongresie Instytucji Finansowych 15 grudnia br. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

W kategorii PRACE MAGISTERSKIE przyznano dwa równorzędne II miejsca, w tym jedno z nich przypadło Maksymilianowi Jabłeckiemu, autorowi pracy magisterskiej pt. Strategie zrównoważonego inwestowania (sustainable investing strategies) jako nowy sposób myślenia o rynku finansowym – ujęcie prawne i etyczne, obronionej w SGH pod kierunkiem dr. Czesława Martysza.

„Praca magisterska pana Maksymiliana Jabłeckiego znakomicie wpisuje się w aktualne trendy na rynku finansowym, gdzie inwestorzy coraz częściej patrzą na czynniki pozafinansowe. Celem pracy było omówienie koncepcji strategii zrównoważonych (w tym „zielonych") inwestycji i zbadanie, jak uczestnicy rynku stosują kryteria ESG w praktyce, jak te kryteria wpływają na interes przedsiębiorstwa, jak je mierzyć i oceniać oraz czy można je stosować także w mniejszych podmiotach – wyjaśnił dr Martysz. – Dzięki „podwójnemu" wykształceniu (prawo na Uniwersytecie Warszawskim i ekonomia w SGH) pan Maksymilian stworzył interdyscyplinarną pracę, która wyczerpuje temat zrównoważonego inwestowania i jest swoistym kompendium prawno-ekonomicznej wiedzy na ten temat. Pragnę również podkreślić znakomitą współpracę studenta z promotorem w czasie seminarium, podobnie jak przy pracy licencjackiej".

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Patricia Pater, autorka pracy magisterskiej pt. Zielone obligacje i inwestycje – greenwashing z perspektywy innowacji finansowej, obronionej w SGH.

Nagroda Różnorodności w kategorii prace magisterskie przypadła Aleksandrowi Tomali, autorowi pracy magisterskiej pt. Wpływ zarządzania różnorodnością kapitału ludzkiego na wyniki finansowe, obronionej w SGH pod kierunkiem dr. hab. Waldemara Rogowskiego, prof. SGH.

„Praca poświęcona jest bardzo ważnemu i aktualnemu, a jeszcze mało opisanemu zjawisku wpływ zarządzania różnorodnością kapitału ludzkiego na wyniki finansowe przedsiębiorstw. Autor omówił ciekawe przykłady działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa w celu realizacji założeń zarządzania różnorodnością. Praca plasuje się w obszarze szeroko pojętego ESG. O jej wartości decyduje nie tylko wysoki poziom merytoryczny prowadzonych rozważań, ale również wyróżnia ją wysoka jakość tak pod względem redakcyjnym, językowym, jak i struktury zawartych w pracy treści" - ocenił prof. Rogowski.

Autorom i promotorom nagrodzonych prac serdecznie gratulujemy.