Rusza rekrutacja do SGH

Rusza rekrutacja do SGH

We wtorek 8 czerwca 2021 roku rozpoczęła się rekrutacja na studia magisterskie, a w czwartek 10 czerwca na studia licencjackie w SGH. W tym roku konto w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym można założyć jeszcze przed startem zapisów. 

Jak przebiega proces rejestracji kandydatów na studia magisterskie?

Jeśli jesteś kandydatem na studia magisterskie w SGH załóż osobiste konto w systemie rekrutacyjnym (ISR) już teraz. Rejestracja na studia rozpoczyna się we wtorek, 8 czerwca o godz. 12.00.  Po założeniu konta:

1. Przystąp do rekrutacji wybierając poziom studiów w systemie rekrutacyjnym (ISR)

Kolejność zgłoszeń na studia niestacjonarne w języku polskim oraz stacjonarne w języku angielskim ustalana jest na podstawie czasu przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia w ISR (kliknięcie przycisku "Weź udział w rekrutacji").

2. Wprowadź do ISR wszystkie wymagane informacje:

  •  podstawowe dane osobowe i informacje o dyplomie ukończenia studiów wyższych;
  • ​ wgraj swoje zdjęcie – użyjemy go później w Twojej legitymacji studenckiej (plik w formacie JPG o parametrach zgodnych z wymaganiami technicznymi ISR, ze zdjęciem spełniającym wymogi dla zdjęcia przeznaczonego do dowodu osobistego​); 
  • wybierz również kierunki i tryby studiów i uszereguj je według swoich preferencji: od najważniejszej do najmniej ważnej (kandydat może dokonać wyboru wszystkich spośród dostępnych form lub kierunków studiów, jednak przyjęty może być tylko na jedną z form albo na jeden z kierunków studiów);​
  • wpłać opłatę rekrutacyjną (85 zł) na indywidualny rachunek bankowy o numerze wskazanym na Twoim osobistym koncie rekrutacyjnym. 

Na czynności z punktu 2 masz czas do 23 czerwca do godziny 16:00 czasu polskiego. Czynności te nie mają wpływu na kolejność zgłoszeń.

 

ISR

 

Zobacz: HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA MAGISTERSKIE

Nie zwlekaj z rekrutacją na studia magisterskie. Nawet jeśli obronę pracy dyplomowej planujesz np. na lipiec, zarejestruj się w systemie rekrutacyjnym jeszcze w czerwcu i zaznacz opcję „Nie mam jeszcze dyplomu”.

Sprawdzian kwalifikacyjny dla kandydatów na stacjonarne studia magisterskie odbędzie się w dniach 30.06.-01.07.2021 r.

Jak przebiega rekrutacja na studia licencjackie w SGH?

Jeśli jesteś kandydatem na studia licencjackie w SGH:

  1. Załóż osobiste konto w systemie rekrutacyjnym (ISR) już teraz. Rejestracja na studia rozpoczyna się w czwartek, 10 czerwca o godz. 12.00. Data założenia konta nie decyduje o kwalifikacji na studia w języku angielskim. Kolejność zgłoszeń ustalana jest na podstawie czasu rejestracji na studia pierwszego stopnia w ISR. Zarejestruj się na studia w systemie rekrutacyjnym (ISR)
  2. Zarejestruj się na studia w systemie rekrutacyjnym (ISR)
  • wprowadź wszystkie wymagane informacje: podstawowe dane osobowe, wyniki ze świadectwa dojrzałości, wyniki  z olimpiad i za osiągniecia sportowe;
  • wybierz formę studiów lub kierunek i uporządkuj ​w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych (kandydat może dokonać wyboru wszystkich spośród dostępnych form lub kierunków studiów, jednak przyjęty może być tylko na jedną z form albo na jeden z kierunków studiów);
  • umieść plik w formacie JPG, o parametrach zgodnych z wymaganiami technicznymi ISR, ze zdjęciem spełniającym wymogi dla zdjęcia przeznaczonego do dowodu osobistego;​
  • wpłać opłatę rekrutacyjną (85 zł) na indywidualny rachunek bankowy o numerze wskazanym na Twoim osobistym koncie rekrutacyjnym. 

Możliwość rejestracji w formularzu ISR zamyka się o godzinie 16:00 czasu urzędowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ostatniego dnia okresu rekrutacji, czyli 12 lipca.

Zobacz: HARMONOGRAM REKRUTACJI NA STUDIA LICENCJACKIE
 

Podstawą przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne (popołudniowe i sob​otnio-niedzielne) w języku polskim są wyniki uwidocznione na świadectwie dojrzałości (max. 333 pkt)​. ​
W tym roku test z wiedzy o przedsiębiorczości został odwołany.

Dlaczego warto wybrać SGH?

SGH to wiodąca uczelnia ekonomiczna w Polsce. W rankingu „Perspektyw” 2020 SGH zajęła pierwsze miejsce w kategorii uczelni ekonomicznych. Natomiast w ogólnym rankingu uczelni uplasowaliśmy się na 15. miejscu .​ Kierunek finanse i rachunkowość niezmiennie zajmuje pierwszą pozycję, a kierunki ekonomia i zarządzanie – drugą.​

SGH to renoma również za granicą. Jako jedyna w Polsce należy do stowarzyszenia CEMS (The Global Alliance in Management Education) – najlepszego na świecie aliansu uczelni biznesowych, partnerów korporacyjnych i społecznych. Organizacja ta prowadzi renomowany program CEMS Master’s in Management. SGH jest także członkiem stowarzyszenia PIM (Partnership in International Management) – największej międzynarodowej organizacji zrzeszającej uczelnie oferujące studia w zakresie zarządzania. W rankingu dziennika „The Financial Times” Masters In Management 2020 program CEMS Master In Management – współorganizowany przez SGH – zajął 13. miejsce.

SGH to pewność edukacji na wysokim poziomie. Posiadamy certyfikaty SGH&CIMA Certificate in Business Accounting (CBA), SGH&CIMA Diploma in Management Accounting (DMA) oraz SGH & CIMA Advanced Diploma in Management Accounting (ADMA). Posiadamy również akredytacje międzynarodowych instytucji takich jak ACCA, AMBA, CEEMAN (IQA). Jesteśmy członkiem międzynarodowych organizacji i sieci: PIM, CEMS, EDAMBA, EUCEN, BUP,  CESEENET, Santander Universidades, AACSB International, EUA, EFMD, CEEMAN, EADI, CIRET, PRME, EAPS, PECSA, SAR Network oraz SUERF.

SGH to sukces zawodowy. ​W rankingu „Kuźnia prezesów” w 2020 roku SGH po raz kolejny zajęła 1. miejsce w zestawieniu uczelni, które wykształciły najwięcej szefów największych polskich firm. Nasi absolwenci świetnie radzą sobie na rynku pracy. Zestawienie Elektroniczne Losy Absolwentów (ELA) corocznie publikowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie Ministerstwo Edukacji i Nauki) pokazuje ponadprzeciętne zarobki osób z dyplomem SGH już w pierwszym roku od ukończenia studiów (ela.nauka.gov.pl)

SGH to doświadczenie i rozwój. SGH współpracuje z otoczeniem biznesowym nie tylko w obszarze kształcenia i badań, ale również w kwestii zagadnień związanych z zarządzaniem uczelnią. Dzięki współpracy z licznymi firmami nasi studenci mają szeroki wybór praktyk i staży podczas studiów. W ramach współpracy z Klubem Partnerów SGH realizowane są wizyty studyjne w firmach, projekty badawcze, konferencje oraz szereg warsztatów i wykładów, podczas których studenci mogą spotkać się z praktykami biznesu. Serwis kariera.sgh.waw.pl pomaga studentom i absolwentom w efektywnym wejściu na rynek pracy, a pracodawcom daje możliwość aktywnego udziału w tym procesie.

 

SGH to twoje okno na świat. ​Obecnie w SGH studiuje około 10 000 osób na studiach licencjackich i magisterskich z ponad 80 krajów. Uczelnia uczestniczy w międzynarodowych programach wymiany studentów i pracowników. Co roku blisko 500 studentów SGH realizuje część swoich studiów za granicą w ramach programu Erasmus oraz innych umów międzynarodowych. Prawie tyle samo studentów zagranicznych przyjeżdża na studia do SGH. Obecnie SGH ma podpisane umowy o wymianie pracowników i studentów z około 300 uczelniami z ponad 60 krajów. Uczelnia bierze także udział w międzynarodowych projektach dydaktycznych i badawczych realizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi, a także oferuje programy podwójnego dyplomu.​

SGH po prostu tętni życiem. Prawie codziennie odbywają się najróżniejsze wydarzenia organizowane zarówno przez studentów, jak i pracowników uczelni. Każdy znajdzie coś dla siebie. Odwiedzają nas nobliści, szefowie globalnych korporacji, naukowcy z Polski i zagranicy, członkowie rządu, przedstawiciele władz państwowych i Unii Europejskiej, politycy oraz przedstawiciele mediów. W SGH działa około 60 uczelnianych organizacji studenckich, w tym koła naukowe, kluby i zespoły artystyczne. Studenci zrzeszeni w kołach naukowych i organizacjach realizują wiele projektów i wydarzeń o tematyce naukowej, kulturalnej, sportowej czy też biznesowej. Dzięki temu gromadzą doświadczenia i rozwijają kompetencje. Nawiązują kontakty z katedrami, instytutami i innymi jednostkami SGH oraz współpracują ze sponsorami i firmami. Działalność w organizacjach i kołach pozwala nie tylko przyjemnie spędzić czas i rozwijać zainteresowania,  ale znakomicie przygotowuje do rozpoczęcia kariery zawodowej.

Zapraszamy!