78. rocznica wybuchu powstania warszawskiego

egzemplarz książki historycznej o powstaniu warszawskim; w tle wnętrze gmachu SGH

Gdzie znajdowała się najważniejsza w powstańczej Warszawie barykada? Dlaczego przed „krową” nie należało chować się w bramie? Kiedy powstanie warszawskie objęło Puszczę Kampinoską? Dlaczego na powstańczym Murze Pamięci można odnaleźć nazwiska lotników amerykańskich, brytyjskich i kanadyjskich? Na te i inne pytania można znaleźć odpowiedź w książce „Chcieliśmy być wolni. Powstanie Warszawskie 1944”. Twórcą koncepcji publikacji, jej współautorem i redaktorem naukowym jest dr hab. Andrzej Zawistowski, prof. SGH.

19 lipca 2022 r. uroczysta promocja tej książki zainaugurowała tegoroczne obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Na początku 2022 roku katalog najważniejszego polskiego księgozbioru, czyli Biblioteki Narodowej, zawierał ponad tysiąc tytułów książek dotyczących powstania warszawskiego. W większości są to pozycje naukowe lub dotyczące wycinku dziejów zrywu 1944 r. Z kolei książki popularnonaukowe zazwyczaj nie obejmują całości zagadnień i brak im nowoczesnej, atrakcyjnej formy. Z przygotowaniem nowej, popularnonaukowej opowieści o powstaniu warszawskim postanowił zmierzyć się Andrzej Zawistowski, a do współpracy zaprosił grono historyków z Muzeum powstania warszawskiego: Katarzynę Utracką, Pawła Brudka, Rafała Brodackiego, Michała T. Wójciuka i Pawła Ukielskiego. Efektem tej pracy jest ukazująca się właśnie książka „Chcieliśmy być wolni. Powstanie Warszawskie 1944 r.”. 

Publikacja pokazuje 63 dni walki z Niemcami na kilku poziomach. Oprócz głównej narracji czytelnicy znajdą tu „piguły” tematyczne, syntetycznie opisujące najistotniejsze problemy i prezentujące biogramy bohaterów wydarzeń. Całość dopełniają fotografie, dokumenty, cytaty i mapy. Przystępny język, atrakcyjna szata graficzna, nieznane wcześniej materiały i fakty – to wszystko wyróżnia książkę na tle innych opracowań dotyczących historii powstańczej Warszawy.

Dr hab. Andrzej Zawistowski, prof. SGH. Od 1998 r. pracownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; od 2020 r. prodziekan Studium Magisterskiego. Oprócz pracy na macierzystej uczelni, doświadczenie zawodowe zdobywał także poza środowiskiem akademickim m.in. kierował Biurem Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowe (2012-2016) i Działem Historycznym Muzeum Powstania Warszawskiego (2017-2020). Od 2020 r. jest pracownikiem Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami Instytutu Pileckiego. Autor kilkudziesięciu prac naukowych i kilkuset prac popularnonaukowych oraz wydawnictw edukacyjnych m.in. podręczników do historii dla szkół podstawowych, techników i liceów. W latach 2012-2016 był przewodniczącym Rady Programowej popularnonaukowego czasopisma historycznego pamięć.pl. Współautor muzealnych ekspozycji stałych i wystaw czasowych oraz konsultant historycznych filmów dokumentalnych i fabularnych. Laureat licznych nagród za osiągnięcia w pracy naukowej, m.in. Klio (2019), Historia zebrana (2019), Książka Historyczna Roku (wyróżnienie 2018) i wielu Nagród Rektora SGH. Studenci Studium Licencjackiego SGH uznali go za najbardziej inspirującego wykładowcę roku akademickiego 2020/2021.