PROF. DR HAB. BARTOSZ WITKOWSKI
Zakład Metod Probabilistycznych
Instytut Ekonometrii
Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH