Studio SGH i „Dziennika Gazety Prawnej” na Forum Ekonomicznym 2023 - 7 września

Zdjęcie ze Studia SGH

Zapraszamy na trzeci, ostatni dzień do  Studia SGH, w którym będziemy rozmawiać z ekspertami naszej uczelni i zaproszonymi gośćmi. Studio SGH organizujemy we współpracy z „Dziennikiem Gazetą Prawną”.

Kamil Wyszkowski o tym, czy Polska jest w stanie spełnić wymogi Fit for 55

Czy Polska jest w stanie spełnić wymogi pakietów Fit for 55? Czy transformacja energetyczna w Polsce powinna znacznie przyspieszyć i dlaczego?

Rozmowa z Kamilem Wyszkowskim, przedstawicielem krajowym, dyrektorem wykonawczym United Nations Global Compact Network Poland (UN GCNP).

Lukas Kasica o przekazywaniu sztafety pokoleń

Dlaczego kształtowanie młodych elit dyplomatycznych na wczesnym etapie jest kluczowe dla racji stanu? Odpowiada Lukas Kasica, młodzieżowy delegat RP do ONZ, student SGH.

Prof. Monika Raulinajtys-Grzybek o opiece zdrowotnej

Czy opiekę zdrowotna powinna być w rękach lekarzy czy ekonomistów? Na jakim poziomie jest zdrowie Polaków? Rozmowa z dr hab. Moniką Raulinajtys-Grzybek, prof. SGH.

Dr Sławomir Dudek, IFP o recesji w Polsce

Czy w Polsce jest recesja? A jeśli jest - co powinniśmy z nią zrobić?
Z dr. Sławomirem Dudkiem, założycielem Instytutu Finansów Publicznych rozmawiał rzecznik SGH Mariusz J. Sielski.

Prof. dr hab. Marek Rocki o systemie szkolnictwa wyższego

Jakie są dostępne na rynku narzędzia badające dalsze losy absolwentów? Gdzie znaleźć takie dane? Jaką grupę absolwentów obejmuje badanie?

Z prof. dr. hab. Markiem Rockim rozmawiała red. Patrycja Otto.

Dr hab. Mariusz-Jan Radło o inwestycjach

Jak wygląda wskaźnik inwestycyjny w Polsce? Jakie znaczenie miały czynniki krótkookresowe?

Rozmowa z dr. hab. Mariuszem-Janem Radło, prof. SGH.

Monika Constant, prezes zarządu ZPL o potencjale samochodów elektrycznych

Jak wdrążyć standardy Unijne i dostosować się do legislacji? Jak najlepiej wykorzystać potencjał produkcji samochodów elektrycznych?
Rozmowa z Moniką Constant, prezes zarządu Związku Polskiego Leasingu.

Przemysław Oczyp, partner w KMPG o raportowaniu pozafinansowym

Piotr Glen rozmawiał z Przemysławem Oczypem o tym, jak Polski biznes jest przygotowany na nowe dyrektywy dotyczące raportowania oraz który aspekt: O, S, czy G będzie najtrudniejszy do zrealizowania w tej kwestii.