Studio SGH i „Dziennika Gazety Prawnej” na Forum Ekonomicznym 2023 - 6 września

Studio SGH-DGP na Forum Ekonomicznym w Karpaczu 2023

Zapraszamy na drugi dzień rozmów w Studiu SGH z ekspertami naszej uczelni i zaproszonymi gośćmi. Studio SGH organizujemy we współpracy z „Dziennikiem Gazetą Prawną”.

Agata Daraż, laureatka konkursu Bilet na Karpacz

Jak młodzi odnajdują się na Forum Ekonomicznym?
Laureatka konkursu SGH Bilet na Karpacz, Agata Daraż opowiedziała o swoim zwycięskim referacie i o tym, jak odbiera to wydarzenie z perspektywy młodej osoby.

Prof. Elżbieta Mączyńska, honorowa prezes PTE o kosztach samotności

Dlaczego prof. Mączyńska zajmuje się samotnością w ujęciu ekonomicznym? Czym jest przesilenie cywilizacyjne? Czy rzeczywiście szykuje się piąta rewolucja?
Prof. Elżbieta Mączyńska, honorowa prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego rozmawiała z red. Szymonem Glonkiem o swoim panelu Ekonomiczne koszty samotności na Forum Ekonomicznym 2023

Dr hab. Eliza Przeździecka o inwestycjach zagranicznych w Polsce

O inwestycjach zagranicznych, w tym amerykańskich, w Polsce mówi dr hab. Eliza Przeździecka, dyrektorka Instytutu Ekonomii Międzynarodowej, Kolegium Gospodarki Światowej SGH.

Izabela Dyakowska o wolontariacie pracowniczym

Co się wydarzyło w wolontariacie pracowniczym po pandemii COVID-19 i wojnie w Ukrainie? Na co mogą liczyć pracownicy, którzy zaangażowali się w taką formę aktywności?

Z Izabelą Dyakowską, ekspertką i prezeską Fundacji Instytut Wolontariatu rozmawiał Piotr Glen, kierownik Zespołu Zrównoważonego Rozwoju i ESG, SGH.

Marta Pilarska, laureatka konkursu Bilet na Karpacz

Jak młodzi odnajdują się na Forum Ekonomicznym?
Laureatka konkursu SGH Bilet na Karpacz, Marta Pilarska opowiedziała o swoim zwycięskim referacie i o tym, jak odbiera to wydarzenie z perspektywy młodej osoby.

Prof. Małgorzata Lewandowska o opiece zdrowotnej

Jak w Polsce kształtuje się opieka zdrowotna? Jakie są bolączki polityki ochrony zdrowia? Jak je naprawić?

Prof. Stanisław Kowalczyk o zagrożeniach bezpieczeństwa żywnościowego

Co jest źródłem zagrożeń bezpieczeństwa żywnościowego? Jakie są przewidywane konsekwencje takiego zagrożenia?

Z prof. Stanisławem Kowalczykiem rozmawiał Zbigniew Bartuś, DGP.