DR SŁAWOMIR MIKLASZEWICZ
Katedra Finansów Międzynarodowych
Kolegium Gospodarki Światowej SGH