DR HAB. RAFAŁ KASPRZAK, PROF. SGH
Katedra Badań Zachowań Konsumentów
Instytut Zarządzania
Kolegium Zarządzania i Finansów SGH