PATRYCJA DUTKIEWICZ
Centrum Współpracy z Biznesem SGH