Programy edukacyjne i rozwojowe – nieodłączny element DNA uczelni

spotkanie studentów podczas "Umiejętności jutra"

Program, łączący jakość nauczania SGH i jej specjalistów oraz zaplecze technologiczne Google, wyposaża młodych ludzi w niezbędne kompetencje przyszłości, którymi są właśnie umiejętności cyfrowe. Dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Kiedy blisko dwa lata temu (13 kwietnia 2022 roku) startował największy w Polsce program stażowo-szkoleniowy „Umiejętności Jutra” i „Kariera Jutra”, w których SGH wraz z Google byli partnerami, nikt nie spodziewał się tak spektakularnego sukcesu ani kolejnych edycji. Wypracowany model partnerstwa, oparty na efektywnej współpracy biznesu, ośrodka akademickiego i administracji publicznej, przyczynił się do uzyskania wyjątkowych efektów, ukazując istotę synergii między praktyczną wiedzą rynkową, metodami nauczania i wsparciem regulacyjnym oraz finansowym. Dzięki temu w kolejnym roku ruszyła druga edycja projektu.

„UMIEJĘTNOŚCI JUTRA” I „KARIERA JUTRA”

 

 

Program finansowany był ze środków unijnych i koordynowany przez państwowy instytut badawczy NASK, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Centrum GovTech, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz biuro Pełnomocnika ds. Polityki Młodzieżowej. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie była głównym partnerem edukacyjnym programu i wraz z firmą Google – członkiem Klubu Partnerów SGH – w ramach drugiej edycji przeprowadziła serię seminariów i warsztatów, których celem było pogłębienie wiedzy młodych ludzi z zakresu marketingu internetowego. Program skierowany był do osób w wieku 18–30 lat, głównie kobiet, biernych zawodowo. Składał się z dwóch części: szkolenia z marketingu internetowego, a następnie trzymiesięcznego stażu. Jego głównym celem była trwała integracja osób młodych na rynku pracy, w tym kobiet, osób z niepełnosprawnościami oraz mieszkańców małych i średnich miejscowości, a także przyczynienie się do poprawy ich perspektyw zawodowych.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie wraz z firmą Google odpowiedzialne były za przygotowanie szkolenia z marketingu internetowego. Kursanci po zdaniu egzaminu uzyskiwali certyfikat, który był dalszą przepustką do odbycia płatnego trzymiesięcznego stażu w firmie/organizacji. W ramach projektu zorganizowano ponad 1000 staży, a wszystkie osoby chętne mogły skorzystać ze wsparcia doradcy zawodowego oraz pomocy w znalezieniu pracy. W ramach projektu zadbano o podniesienie kompetencji zawodowych oraz udzielenie pomocy w rozpoczęciu ścieżki zawodowej w obszarze transformacji cyfrowej, co znacząco poprawiło sytuację uczestników programu na rynku pracy. Projekt swoim działaniem przyczynił się także do wzmocnienia kompetencji zawodowych osób z niepełnosprawnościami oraz mieszkańców małych miejscowości. Cel był bardzo ambitny, założono dotarcie do 10 tys. Polek i Polaków, którzy chcieli poprawić swoją sytuację na rynku pracy poprzez budowanie swoich kompetencji w obszarze marketingu internetowego.

Program, łączący jakość nauczania SGH i jej specjalistów oraz zaplecze technologiczne Google, wyposaża młodych ludzi w niezbędne kompetencje przyszłości, którymi są właśnie umiejętności cyfrowe. Dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Druga edycja dodatkowo zakładała również zaangażowanie absolwentów pierwszej edycji poprzez udział w kampanii „Zostań Ambasadorem/Ambasadorką Umiejętności Jutra”. Aktywne wsparcie oraz prawdziwe historie i doświadczenia związane z programem pozwoliły pokazać jego realny wpływ na rozwój uczestników.

II EDYCJA  – 29 995 ZAREJESTROWANYCH OSÓB

Celem szkoleń, w których brali udział eksperci z SGH, było kompleksowe wsparcie w poprawie sytuacji zawodowej osób borykających się z trudnościami na rynku pracy poprzez zbudowanie niezbędnych kompetencji koniecznych do rozpoczęcia nowej, perspektywicznej kariery w obszarze marketingu internetowego. Program szkoleniowy to osiem tygodni intensywnej, codziennej nauki, na którą składało się: 

 • ok. 50 godzin materiałów szkoleniowych, nowe lekcje odblokowywane codziennie (w dni robocze), minimum 1,5 godziny pracy dziennie, co pozwoliło na budowanie systematyczności, 
 • dwa poziomy zaawansowania materiałów (podstawowy i średniozaawansowany): szkolenie rozpoczynało się od podstawowych tematów, co pozwalało na stopniowe wprowadzenie do bardziej zaawansowanych zagadnień, materiały szkoleniowe zostały podzielone na krótkie praktyczne lekcje online, dzięki czemu były łatwo przyswajalne, 
 • społeczność – miejsce, gdzie uczestnicy mieli wsparcie mentorów oraz mogli wymieniać się swoimi spostrzeżeniami, 
 • webinaria – dodatkowe spotkania live, które poszerzały wiedzę uczestników i budowały ich zaangażowanie.

Kolejnym, ważnym elementem projektu dla osób w najtrudniejszej sytuacji życiowej były płatne staże w firmach oraz organizacjach pozarządowych – z tej możliwości skorzystało ponad 1000 osób.

INSPIRUJĄCE HISTORIE

 

 

Jedna z uczestniczek Małgosia studiowała archeologię, później historię, w międzyczasie pracowała dorywczo. Zauważyła, że jej kierunek, choć jest jej ogromną pasją, nie jest gwarancją dobrze płatnej pracy. Podczas pandemii COVID-19 straciła pracę i znalazła się w trudnej sytuacji. Wiedziała, że może w niej pozostać lub poszukać zmiany. Na informację o starcie zapisów do programu „Umiejętności Jutra” natrafiła, przeglądając media społecznościowe. Czuła, że nie ma nic do stracenia, więc postanowiła spróbować. Małgosia była zdeterminowana do nauki, ponieważ uważała, że za certyfikatem Google i SGH stoją realne możliwości rozwoju i szanse na ponowne zatrudnienie. Nie pomyliła się. Osiem tygodni intensywnej pracy przerodziło się w całkowitą zmianę życia i powrót wiary w siebie. Cały kurs okazał się dla Małgosi niezwykle interesujący, a jej szczególną uwagę przyciągnęło SEO. Po zakończeniu kursu i otrzymaniu certyfikatu dostała się na staż w ramach programu stażowego „Kariera Jutra” i rozpoczęła pracę w toruńskiej agencji marketingowej. Dziś realizuje się na stanowisku specjalistki ds. SEO i zajmuje się pozycjonowaniem stron internetowych. Przeszła drogę od braku perspektyw zawodowych do pracy w agencji marketingowej, gdzie na co dzień zajmuje się projektami, które zna i lubi. Jeszcze niedawno nie wiedziała, czym w marketingu jest słowo kluczowe – dzisiaj to jej codzienność. Na pytanie, czy poleciłaby innym osobom udział w programie „Umiejętności Jutra”, mówi: „(…) to jest pierwszy schodek, który musicie pokonać, aby potem móc wejść na kolejne”.

PODSUMOWANIE II EDYCJI W LICZBACH:

Absolwentami programu zostało 11 228 osób. 

Płeć absolwentów: 

 • kobiety stanowiły 77,2%, 
 • mężczyźni stanowili 22,2%, 
 • nie udzieliło odpowiedzi 0,5%.

Wiek absolwentów: 

 • powyżej 30 roku życia 28,0%, 
 • poniżej 30 roku życia 71,4%, 
 • nie udzieliło odpowiedzi 0,6%.

Status zatrudnienia absolwentów: 

 • bezrobotny/a 30%, 
 • stażysta/tka 1,4%, 
 • zatrudniony/a na podstawie umowy o pracę na czas określony 15,2%, 
 • zatrudniony/a na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony 23,7%, 
 • zatrudniony/a na podstawie umowy zlecenia 15,8%, 
 • freelance 3,1%, 
 • urlop macierzyński/ojcowski, 
 • wychowawczy 5,6%, 
 • jednoosobowa działalność gospodarcza 5,3%, 
 • zatrudnienie w agencji 0,6%.

Projekt, mający na celu przekazanie kompletu wiedzy i umiejętności pozwalającej rozpocząć karierę na stanowisku „junior marketing specialist” osobom, które nigdy nie kończyły edukacji z tego zakresu w osiem tygodni, spowodował, że blisko 40% (na dzień otrzymania materiałów od NASK – 29 lutego 2024 roku) znalazło zatrudnienie. To niewątpliwie ogromny sukces projektu, ale też motywacja do kolejnych wyzwań i wytężonej pracy.

EKSPERCI Z SGH:

 • dr hab. Emil Bukłaha, prof. SGH
 • prof. dr hab. Małgorzata Bombol
 • dr hab. Rafał Mrówka, prof. SGH
 • dr hab. Rafał Kasprzak, prof. SGH
 • dr hab. Agnieszka Domańska, prof. SGH
 • dr hab. Mateusz Juchniewicz, prof. SGH

*Projekt został zrealizowany przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 z Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne

**Dane pochodzą z raportu podsumowującego projekt przygotowanego przez NASK


PATRYCJA DUTKIEWICZ, dyrektorka Centrum Współpracy z Biznesem SGH