Biznes dla edukacji

na grafice przedmioty realizowane wspólnie z firmami z Klubu Partnerów SGH oraz logotypy firm

Doskonalenie programów studiów to niewątpliwie jedno z wyzwań, z którym od lat mierzą się wszystkie uczelnie.

Wizja SGH w zakresie dydaktyki wskazuje, iż uczelnia będzie kształtować przyszłych liderów życia społeczno-gospodarczego i będzie miejscem rozwoju zainteresowań utalentowanych studentów z całego świata. Jest to możliwe dzięki nowoczesnej ofercie dydaktycznej na każdym poziomie studiów i na wszystkich etapach doskonalenia zawodowego. Celem jest również wyposażenie studiujących w wartości i kompetencje, wyróżniające ich na współczesnym rynku pracy oraz umożliwiające aktywny udział w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego.

Współpraca nauki z biznesem to odpowiedź na potrzebę ciągłego rozwoju programu nauczania, m.in. poprzez łączenie praktycznego doświadczenia partnerów uczelni. Możliwość pokazywania studentom i studentkom SGH, jak właściwie wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności (przekuć je na sukces), jest istotą funkcjonowania Klubu Partnerów SGH.

Jednym ze sposobów spełnienia wizji uczelni jest wspólne realizowanie przedmiotów i wdrażanie programów naukowych z przedstawicielami świata biznesu. Taka forma współpracy to niepowtarzalna okazja, aby studenci i studentki SGH mogli czerpać wiedzę od najlepszych specjalistów (przedstawicieli zarówno świata biznesu, jak i nauki), a partnerzy mieli realny wpływ na kształtowanie przyszłych liderów. W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie jest to możliwe m.in. poprzez realizację wspólnych przedmiotów z wykorzystaniem autorskich sylabusów. Jest to trudny proces, ponadto czasochłonny i wymagający nieustannego zaangażowania i transformacji, jednak stanowi on jedną z lepszych dróg, aby poznać firmę: sposób jej funkcjonowania, zarządzania, zasób posiadanych talentów, a także realne wyzwania i problemy.

Dotychczas w SGH jest realizowanych dziewięć przedmiotów we współpracy z firmami z Klubu Partnerów SGH, a część z nich jest wykładana w ramach CEMS i prowadzona w języku angielskim.


PATRYCJA DUTKIEWICZ, Centrum Współpracy z Biznesem SGH