DR HAB. MARCIN KAWIŃSKI, PROF. SGH
Katedra Ubezpieczenia Społecznego
Instytut Gospodarstwa Społecznego
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH

Jego zainteresowania zawodowe skupiają się wokół zastosowania ubezpieczeń w finansach osobistych oraz instytucjonalizacji rynku ubezpieczeniowego. Zasiadał w instytucjach opiniodawczo-doradczych przy Komisji Europejskiej (FIN-NET, FIN-USE, FSUG) oraz w europejskich agencjach nadzoru finansowego (BSA, OPSG), obecnie członek IRSG przy EIOPA.