DR ANDRZEJ KLIMCZUK
Katedra Polityki Publicznej,
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH